Investeringsforeningen Nykredit Invest

Nykredit Invest er en investeringsforening, der er ejet af medlemmerne, og som samarbejder med Nykredit koncernen.

Medlemmernes indskud investeres i værdipapirer i overensstemmelse med de investeringsrammer, der er gældende for de enkelte afdelinger.

Daglig ledelse

Foreningen har en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsens primære opgave er at sikre, at foreningen drives forsvarligt og i tråd med vedtægterne, som er godkendt af Finanstilsynet. Den daglige ledelse varetages af et investeringsforvaltningsselskab.
Enhver, der køber investeringsbeviser i én af Nykredit Invests afdelinger, og lader beviserne notere på navn senest 4 uger før foreningens generalforsamling, er stemmeberettiget på generalforsamlingen.

Bestyrelse

 

Niels-Ulrik Mousten

Formand, Direktør

Jesper Lau Hansen

Professor ved Københavns Universitet

Anne Hasløv

Direktør, Dansk Standard

Tine Roed

Direktør, DI Organisationen for erhvervslivet

Direktionen

 

Direktør

Martin Udbye Madsen og Tage Fabrin-Brasted

Investeringsrådgiver

Nykredit Asset Management

Investeringsforvaltningsselskab

Nykredit Portefølje Administration A/S

Depotselskab

Nykredit Bank A/S

Revision

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg C

Foreningens adresse

Investeringsforeningen Nykredit Invest
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
CVR nr.: 25 26 62 18
Kalvebod Brygge 1-3
1780  København V