Globale Aktier Basis

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Globale Aktier Basis
Investerings-strategi
Afdelingen investerer globalt i aktier. Afdelingen følger en passiv investeringsstrategi med det formål at give et afkast før omkostninger på niveau med benchmarkafkastet. Investeringerne i afdelingen er spredt på over 1.000 selskaber fordelt på forskellige lande og brancher. Investeringerne tager hensyn til foreningens politik for socialt ansvarlige investeringer. Afdelingen henvender sig primært til den risikovillige investor med høj risikoprofil og en lang investeringshorisont.
ISIN
DK0016048994
Benchmark fordeling
100% Aktier
Indre værdi
112,13 DKK (21. oktober 2021)
Rådgivere
Kasper Hansen - Nykredit Asset Management
ÅOP
0,51

Afkast

Indre værdi
112,13
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: MSCI World NR
*Benchmark: MSCI World NR
**2021: År til dato
*Benchmark: MSCI World NR
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,14 - 0,16
1 uge 1,39 - 1,71
1 måned 3,96 6,36 4,25
3 måneder 5,11 3,78 5,47
6 måneder 12,37 5,15 11,87
År til dato 24,16 7,79 24,72
1 år 33,88 7,18 34,81
3 år p.a. 16,32 5,64 16,54
5 år p.a. 13,57 2,98 13,58
10 år p.a. 14,17 2,47 14,32

Fordeling

Opdateret 31. august 2021
Opdateret 31. august 2021
Opdateret 31. august 2021

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. august 2021

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
21. januar 2021 4,1 DKK 100,00 DKK
23. januar 2020 2,5 DKK 100,00 DKK
23. januar 2019 10,9 DKK 100,00 DKK
24. januar 2018 2,5 DKK 100,00 DKK
18. januar 2017 6,2 DKK 100,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0016048994
Startdato 21. juni 2000
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Kasper Hansen - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil passiv
Type Aktier
Investeringsområde Verden
Benchmark MSCI World NR
Dagens tal
Indre værdi 112,68 22. oktober 2021, 16:07
Formue 112,13 21. oktober 2021
100,58 25. maj 2021, 16:28
100,36 25. maj 2021, 16:28
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
30,31 13,25 12,98 14,14 7,64
Volatilitet
12,29 16,65 13,77 12,06 -
Sharpe Ratio
2,26 0,86 0,98 1,17 -
Tracking Error
0,32 0,24 0,21 0,36 0,46
Information Ratio
0,33 0,56 -0,17 -0,56 -1,00

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste