Globale Aktier Basis KL

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Globale Aktier Basis KL
Investerings-strategi
Afdelingen investerer globalt i aktier. Afdelingen følger en passiv investeringsstrategi med det formål at give et afkast før omkostninger på niveau med benchmarkafkastet. Investeringerne i afdelingen er spredt på over 1.000 selskaber fordelt på forskellige lande og brancher. Investeringerne tager hensyn til foreningens politik for socialt ansvarlige investeringer. Afdelingen henvender sig primært til den risikovillige investor med høj risikoprofil og en lang investeringshorisont.
ISIN
DK0016048994
Benchmark fordeling
100% Aktier
Indre værdi
106,7 DKK (1. december 2022)
Rådgivere
Kasper Hansen - Nykredit Asset Management
ÅOP
0,5

Afkast

Indre værdi
106,70
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: MSCI World NR
*Benchmark: MSCI World NR
**2022: År til dato
*Benchmark: MSCI World NR
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -1,10 - -1,08
1 uge 0,45 - 0,59
1 måned 1,58 -1,05 9,29
3 måneder 0,76 0,47 9,29
6 måneder 0,67 0,77 1,39
År til dato -6,88 2,33 -6,60
1 år -4,39 1,96 -2,48
3 år p.a. 9,41 2,81 9,44
5 år p.a. 10,16 2,90 10,28
10 år p.a. 11,82 2,58 11,96

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
6
STANDARD

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Opdateret 30. september 2022
Opdateret 30. september 2022
Opdateret 30. september 2022

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 30. september 2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
21. januar 2022 3,6 DKK 100,00 DKK
21. januar 2021 4,1 DKK 100,00 DKK
23. januar 2020 2,5 DKK 100,00 DKK
23. januar 2019 10,9 DKK 100,00 DKK
24. januar 2018 2,5 DKK 100,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0016048994
Startdato 21. juni 2000
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Kasper Hansen - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil passiv
Type Aktier
Investeringsområde Verden
Benchmark MSCI World NR
Dagens tal
Indre værdi 105,92 2. december 2022, 16:09
Formue 106,7 1. december 2022
100,58 25. maj 2021, 16:28
100,36 25. maj 2021, 16:28
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-2,84 9,82 10,49 11,95 7,78
Volatilitet
18,79 17,86 15,85 13,22 -
Sharpe Ratio
-0,07 0,63 0,73 0,94 -
Tracking Error
17,39 9,75 7,51 5,30 4,33
Information Ratio
-0,02 0,00 -0,01 -0,03 -0,08

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste