Investeringsforening

Hvad er en investeringsforening?

Når du investerer i en investeringsforening, investerer du i fællesskab eller i forening med andre, hvor du kan vælge mellem forskellige investeringsfonde eller afdelinger med hvert sit speciale.

Det betyder, at du selv for små midler kan sprede dine investeringer over mange forskellige lande, sektorer og selskaber - og mellem fx aktier og obligationer.

I investeringsforeningen kan du vælge mellem forskellige investeringsfonde eller afdelinger med hvert sit speciale, fx danske aktier eller europæiske virksomhedsobligationer. Investeringsforeningen er den juridiske enhed, der administrerer de underliggende investeringsfonde og sikrer professionel pleje for at kunne levere det bedst mulige afkast.

Du investerer i en investeringsfond ved at købe et investeringsbevis, som du kan sælge igen til den aktuelle dagskurs. Som investor modtager du et løbende afkast, der svarer til afkastet i de fonde, du har investeret i, fratrukket omkostninger.

Du kan investere både fri opsparing og pensionsopsparing i investeringsbeviser, og du bestemmer selv, hvor mange penge, du vil investere for.

Hvorfor investere i en investeringsforening?

Ved at investere gennem en investeringsforening får du en spredning af din investering, som det vil være vanskeligt at opnå, hvis du investerer i enkeltaktier på egen hånd. Du får samtidig professionel pleje af din investering, som sikrer, at dit afkast udvikler sig optimalt i forhold til en fast og aftalt strategi. En investeringsforening er med andre ord for dig, der ønsker god risikospredning og som ønsker at overlade investeringsbeslutningerne til professionelle.

Fakta om investeringsforeningen

  • En investeringsforening er medlemsejet
  • På generalforsamlingen vælger medlemmerne en bestyrelse
  • Bestyrelsen har den løbende kontakt til investeringsforvaltningsselskabet
  • Foreningen vælger en rådgiver, der rådgiver om investeringer