Sammen skaber vi værdi uden unødig risiko

Det er en tillidserklæring, når du vælger at lade Nykredit Invest pleje din formue. Der findes i dag et hav af investeringsmuligheder, som kan være svære at overskue – og det er vores professionelle ansvar at vælge dem, der er helt rigtige for netop dig og din situation. Vores erfarne investeringsspecialister arbejder på at give dig:

Investor insights

Ansvarlige investeringer

Nykredit har udarbejdet en politik for ansvarlige investeringer. Politikken skal sikre, at Nykredit indarbejder hensyn til miljø, social ansvarlighed og god selskabsledelse i hele investeringsprocessen. Derudover screener vi hvert kvartal samtlige selskaber i vores porteføljer for overholdelse af danske og internationale regelsæt.