Skat

Når du investerer i investeringsbeviser, skal du være opmærksom på, hvordan de beskattes og beskatning er forskellige alt efter hvilke midler du investerer i. Vi opfordrer altid til, at du sætter dig ind i skattereglerne eller søger konkret skatterådgivning, før du investerer.

Skat for personer

Investeringsbeviser er et alternativ til at investere direkte i aktier eller obligationer, og afkastet af dine investeringsbeviser beskattes næsten på samme måde.

Beskatning i virksomhedsordningen

For midler der tilhører virksomhedsdelen af din økonomi, kan du investere i akkumulerende investeringsbeviser, der beskattes efter lagerprincippet.

Skat for selskaber

Investeringsbeviser kan også være en god investeringsform for selskaber. Nykredit Invest tilbyder mange forskellige afdelinger, der har forskellige risikoniveauer og muligheder for afkast.