Skat for selskaber

Mand underskriver papirer

Investeringsbeviser med minimumsbeskatning

Udlodninger fra obligationsbaserede beviser bliver udbetalt uden fradrag af kildeskat og indgår i selskabsindkomsten.

Udlodninger fra aktiebaserede beviser bliver udbetalt efter fradrag af 22% kildeskat og indgår i selskabsindkomsten.

Avance eller tab – hvad enten det er fremkommet ved salg eller blot kursudvikling i den tid, selskabet har ejet investeringsbeviset – beskattes årligt efter lagerprincippet.

Avance på investeringsbeviser med minimumsbeskatning opgjort efter lagerprincippet kan, uanset om der er tale om aktiebaserede eller obligationsbaserede, modregnes i selskabets eventuelle fremførte tab på børsnoterede aktier, samt selskabets eventuelle nettotabskonto.

Akkumulerende investeringsbeviser/hedgeforeninger

Avance eller tab – hvad enten det er fremkommet ved salg eller blot kursudvikling i den tid, selskabet har ejet investeringsbeviset – beskattes årligt efter lagerprincippet.

Avance på akkumulerende investeringsbeviser kan ikke modregnes i selskabets eventuelle fremførte tab på børsnoterede aktier, samt eventuelle nettotabskonto.

Se ultimokursen på lagerbeskattede investeringsbeviser her

Kom godt videre

Skat for midler i virksomhedsordningen

Hvis du som selvstændig erhvervsdrivende anvender virksomhedsordningen, skal du være opmærksom på, hvordan du beskattes.

Erhvervsdrivende

Nykredit Invest tilbyder en række særlige afdelinger, der er målrettet investering af midler i virksomhedsordningen.

Investeringsbeviser købt for frie midler

Der skelnes skattemæssigt mellem to forskellige typer af investeringsbeviser.