Bæredygtighed

Et spørgsmål om ansvar

Screening og aktivt ejerskab

Mand og kvinde ved computer på arbejde

Nykredit vil være en aktiv ejer

Derfor overvåger vi selskaberne løbende. Vi følger naturligvis den finansielle udvikling bag, men vi overvåger langt bredere end det. Hvert kvartal screener vi mere end 2.000 selskaber, der står bag såvel aktie samt erhvervsobligationer og realkreditobligationer i Nykredit’s egne og Nykredit’s investeringsforeningers porteføljer.

Vi måler selskaberne op imod hinanden på bæredygtighedskriterier, og screener for brud på internationale konventioner, herunder OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber og Global Compact’s ti principper for bæredygtig virksomhedsadfærd.

Engagement kan være en kompliceret proces

Denne viden anvender vi i den løbende dialog med selskaberne. Den indgår også, når vi deltager på selskabernes generalforsamlinger. Nykredit deltager i størstedelen, og det er vores ambition altid at stemme på danske selskabers generalforsamlinger.

Såfremt et selskab bryder danske eller internationale regler, så engager Nykredit med selskabet for at få det til at ændre adfærd, hvis vi og vores rådgivere ser det som en realistisk mulighed. Hvis det ikke lykkes, eller hvis det ikke er en realistisk mulighed, så ekskluderer Nykredit selskabet.

Engagement kan være en kompliceret proces

Engagement forudsætter klare mål, og ikke mindst vedholdenhed i kontakten. Det er særdeles vigtigt med mange informationskilder og at forholde sig kritisk til dem. Det kan være en fordel at samarbejde med andre investorer, der har samme tilgang. Samarbejdet kan ske gennem rådgiver, netværk eller UNPRI. Det indgår naturligvis også, når Nykredit stemmer på selskabets generalforsamling. I løbet af processen forholder Nykredit sig løbende til om muligheden for at nå målet. Hvis vi ikke vurderer, at det er realistisk at nå målet, så sælges aktien.