Det tilbyder Nykredit Invest

Kvinde skriver noter

I Nykredit Invest kan du investere i en række forskellige investeringsfonde, som har hver sit særlige fokus - fx lange obligationer, danske aktier, internationale aktier, taktisk allokering og Alternativer.

Nykredit Invest blev etableret i 2000 og er i dag en af Danmarks større investeringsforeninger.

Foreningen har et fokuseret produktudbud, hvor der stilles skarpt på kernekompetencer inden for særligt danske obligationer og aktier, udenlandske obligationer og aktier, alternative investeringer samt aktivallokering i blandede produkter.

Nykredit Invest omfatter

  • Investering i lange og mellemlange stats-, realkredit- og erhvervsobligationer udstedt i danske kroner eller euro
  • Danske aktier - Noteret på Nasdaq OMX Nordic
  • Alternativer - Investering i eksempelvis infrastruktur, skove og betalingsanlæg
  • Taktisk Allokering - Investering i aktier, stats- og realkreditobligationer
  • Kreditobligationer - investering i danske stats- og realkreditobligationer samt europæiske Investment Grade og High Yield obligationer

kom godt videre

Hvad er en investeringsforening?

Når du investerer i en investeringsforening, investerer du i fællesskab eller i forening med andre, hvor du kan vælge mellem forskellige investeringsfonde eller afdelinger med hvert sit speciale.

Erhvervsdrivende

Nykredit Invest tilbyder en række særlige afdelinger, der er målrettet investering af midler i virksomhedsordningen.