Bæredygtighed

Bæredygtighed. Det kan faktisk godt betale sig.

Hos Nykredit Invest tror vi på, at gode investeringer og et ansvarligt udsyn sagtens kan hænge sammen. Her på siden kan du læse lidt om, hvordan vi arbejder med ansvarlige og bæredygtige investeringer for vores kunder.

Mand og børn kigger på køer

Dine investeringer kan mærkes

Du kan få din opsparing til at arbejde for dig ved at investere den. Og den kan faktisk også gøre en forskel for samfundet, når du investerer den bæredygtigt.

Dine holdninger – vores handlinger

Vi har lavet en helt konkret politik for ansvarlige investeringer. Den tager hensyn til miljø, social ansvarlighed og god selskabsledelse – fra start til slut i hele investeringsprocessen. Samtidig screener vi alle selskaber i vores porteføljer hvert eneste kvartal og sørger for, at de overholder danske og internationale love og regler. Læs mere om den ansvarlige politik.

Et spørgsmål om ansvar

Når du overlader dine investeringer til os, handler det om mere end køb og salg. Det handler også om ansvar. Derfor holder vi konstant øje med de selskaber der investeres i og sikrer, at alt er, som det skal være. Hvis et selskab for eksempel bryder regler eller love, kræver vi, at det ændrer adfærd, og hvis det ikke sker, så investerer vi ikke i dem. Derudover gør vi brug af vores stemmeret på selskabernes genenrelforsamlinger. Klik her for at se hvordan vi har stemt. 

Sådan arbejder vi

  • 1. Politik

    Vi har en klart defineret politik, som vi investerer ud fra. Det er vores garanti for, at dine investeringer er ansvarlige.

  • 2. Screening

    Vi screener over 2000 selskaber hvert kvartal for at sikre at de lever op til vores bæredygtighedskriterier og til internationale konventioner.

  • 3. Aktiv

    Når vi har foretaget en investering, holder vi konstant øje med den og med selskabet bag. Vi er også i løbende kontakt med dig, hvis der skulle opstå væsentlige ændringer i investeringen.


Nordens største udvalg af svanemærkede fonde

Du kender sikkert Svanemærket fra shampooflasken og køkkenrullerne, men du kan faktisk også kigge efter Nordens officielle miljømærke, når du investerer. Svanemærket er din garanti for, at dine investeringer lever op til en lang række krav til bæredygtighed, og at du ikke investerer i bl.a. tobak, våben og olie.

Vi læser det med småt. Og så lidt til.

De mindste ting kan betyde meget for et selskabs afkast. Det kan for eksempel være i forhold til kunder, medarbejdere og det øvrige samfund. Derfor gennemgår vi bæredygtighedsanalyser, der sammenligner et selskab med dets konkurrenter på miljø (E), sociale forhold (S) og ledelsesforhold (G). ESG-ratings er i dag en integreret del af vores aktive forvaltning og risikohåndtering.

Dem der har det godt, gør det godt

Nykredit Invest investerer også i landes statsobligationer.  Her har vi også høje ambitioner og krav om ansvarlighed. Én ting er, at en investering skal overholde international lov og ret, men det skal et land også. Vi tror nemlig på, at demokrati og menneskerettigheder er katalysatorer for højere afkast og lavere risiko. Læs mere om investering i statsobligationer.

Sammen om ansvarlighed

Man er stærkere, når man står sammen. Det gælder også ansvarlige investeringer. Derfor har vi siden 2008 støttet FN’s ti principper for ansvarlighed i Global Impact, og siden 2009 har vi forpligtet os til UN PRI, som er FN’s principper om ansvarlige investeringer. Gennem organisationer såsom DanSif og Carbon Disclosure Project arbejder vi sammen med andre danske og nordiske investorer om nye metoder til at investere ansvarligt. Sidst men ikke mindst er vi i konstant dialog med danske myndigheder og organisationer om nytænkning inden for ansvarlige investeringer.

UN PRI og de seks principper
Det danske samarbejde for ansvarlige investeringer DanSif
Carbon Disclosure Project

Bæredygtige finansielle ydelser

Nykredit ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling i samfundet, og gør dette ved at integrere bæredygtighedsbetragtninger i investeringsprocessen. Det kan være i form af at udvælge selskaber, der skaber produkter, der understøtter den grønne omstilling eller ved at fravælge selskaber, der er involveret i fx produktion af kontroversielle våben.

Et spørgsmål om valg. Og fravalg

Bæredygtige investeringer er hverken en døgnflue eller en flygtig trend. Det er et konstant mål, som vi arbejder mod hver eneste dag. Men bæredygtighed handler lige så meget om at vælge til, som det handler om at vælge fra. Derfor er der en række selskaber og lande vi ikke investerer i, fordi de strider mod vores politik eller internationale love. 

Dialogen er et struktureret forløb med en klar målsætning om løbende opfølgning på fremdriften. Dialogen kan ske direkte med virksomheden eller i samarbejde med andre investorer – typisk vil det være en blanding. Vi vælger ofte at stemme på virksomhedens generalforsamling. Hvis virksomheden ikke viser vilje til at ændre adfærd, eller hvis det ikke er realistisk, at det vil ske, udelukker vi virksomheden fra Nykredits investeringer og revurderer beslutningen inden for to år.

Nykredit ekskluderer 483 olie-, gas- og kulselskaber

Nykredit er pr. 18. september 2023 klar med en ny politik for fossile brændsler, der blandt andet inkluderer en opdatering af den eksisterende investeringspolitik. Det betyder, at Nykredit frasælger 61 olie-, gas- og kulselskaber, der bidrager til produktion af fossile brændsler. Vi ekskluderer samtidig 483 selskaber fra vores investeringsunivers. Det sker, fordi Nykredit har forpligtet sig til at følge Paris-aftalen og nå målsætningen om at vores investeringer skal være klimaneutrale i 2050.