Dem der har det godt, gør det godt

Afrikanere sidder i ladet bagpå bil

Retningslinjer for investering i statsobligationer

Nykredits ambitioner om bæredygtige investeringer omfatter også investeringer i statsobligationer. . Vores investeringer hviler på overholdelse af international ret og dansk og europæisk udenrigspolitik. Derudover mener vi, at bæredygtighed, herunder respekt for menneskerettigheder og demokratiske rettigheder, sociale forhold og klimarisici, kan bidrage til afkastet.

Nykredit

Nykredits ambitioner om bæredygtige investeringer omfatter også investeringer i statsobligationer. Vores investeringer skal overholde international ret. Derudover mener vi, at demokrati og menneskerettigheder er katalysator for højere afkast og lavere risiko.

Investering i statsobligationer kan bidrage positivt til udviklingen i det pågældende land, men det forudsætter en opmærksom investor. Derfor har Nykredit et sæt retningslinjer på området:

  1. Vi udelukker lande, der er omfattet af sanktioner mod finansielle transaktioner med styret eller ledende personer i styret.
  2. Vi inddrager demokrati og menneskerettigheder i investeringsprocessen.
  3. Vi anvender OECD’s landerisikoklassifikation til løbende at overvåge investeringerne.

 

EU står for gennemførelsen af såvel FN’s som EU’s egne sanktioner mod lande og personer. Du kan læse mere om sanktionerne på Udenrigsministeriets hjemmeside. Desuden kan du læse den senest opdaterede EU-liste over sanktioner.

Derudover anvendes OECD’s landerisikoklassificering til overvågning af investeringerne. Hvis porteføljemanagere eller eksterne forvaltere ønsker at købe statsobligationer fra et land med laveste eller næstlaveste klassificering (6 eller 7), skal der foretages en bæredygtighedsvurdering af investeringen.

Billede af by oppefra om natten
Ansvarlig investeringsadfærd Nykredit har underskrevet FN’s seks principper for ansvarlige investeringer (UN PRI). Principperne er en række fælles globale retningslinjer for investorers ansvarlige adfærd.