Bæredygtighed

Bæredygtige investeringer – hvad er det?

Der skal være orden i penalhuset.

Når vi arbejder med bæredygtige investeringer, ser vi altid på ESG-forholdene i de virksomheder, vi overvejer at investere i. Vi ser altså både på klima- og miljøforhold, men også på om virksomheden er socialt ansvarlig og behandler sine medarbejdere ordentligt, og om der bliver sagt fra over for bestikkelse og korruption.

  • Environmental – for et bedre miljø

    E’et handler om at minimere virksomhedernes negative påvirkning af miljø og klima. Mange virksomheder gør en aktiv indsats for at mindske deres klimaaftryk og nedbringe deres CO2-udslip. Men E’et kan også handle om at genbruge mere affald, hjælpe biodiversiteten på vej eller undgå farlige udslip af gift eller spildevand.

  • Social – ordentlige forhold på arbejdspladsen

    S’et handler om sociale forhold. At man ikke bruger børnearbejde, at der er ordentlige løn- og arbejdsforhold og sikkerhed på arbejdspladsen. Ikke bare i virksomheden selv, men også hos underleverandører. S’et dækker også beskyttelse af persondata og forbrugerbeskyttelse.

  • Governance – nej tak til bestikkelse og korruption

    G’et handler om at sikre god ledelse, sige nej til bestikkelse og korruption og sikre, at der er en fair sammensætning af bestyrelsen. Det handler også om at have styr på sine skatteforhold og ikke deltage i tvivlsomme skattekonstruktioner.

Vi tager aktivt ejerskab

Vi er ikke bange for at blande os og have en holdning. Efter vi har besluttet at købe et bestemt værdipapir, fortsætter vi med at overvåge investeringerne, vi stemmer på generalforsamlingerne og er i dialog med virksomhederne. Hvis vi ser, at en virksomhed har potentiale for at rykke sig i en endnu mere bæredygtig retning, engagerer vi os og prøver at påvirke virksomheden til at arbejde mere bæredygtigt.

Vi ekskluderer kontroversielle virksomheder

Vi ekskluderer alle virksomheder, der er involverede i kontroversielle våben som fx klyngebomber og biologiske og kemiske våben. Og vi ekskluderer såkaldte vedvarende normbrydere, det vil sige selskaber, der vedvarende undlader at afhjælpe brud på internationale normer, og som ikke reagerer ved forsøg på dialog.

På tværs af fondene ekskluderer vi desuden selskaber, der ikke er på linje med Paris-aftalens målsætninger, og som ikke har en strategi for omstilling.

Vi sikrer åbenhed og gennemsigtighed

Det er vigtigt for os, at der er så stor åbenhed om de bæredygtige investeringer som muligt. Derfor rapporterer vi løbende til vores investorer om bæredygtige investeringer. Og vi har en politik for bæredygtige investeringer, hvor du kan læse mere om, hvordan vi arbejder og hvordan fx udøver aktivt ejerskab i praksis.

Læs mere om bæredygtighed

Sådan gør du en forskel med dine bæredygtige investeringer

Når du køber en aktie, bliver du en lille medejer af en virksomhed. På den måde kan du stille dine penge til rådighed for de virksomheder, der gør noget for den bæredygtige udvikling, og du kan være med til at påvirke verden i en mere bæredygtig retning.

FN’s Verdensmål

FN’s Verdensmål er en ambitiøs plan, der skal sikre, at vi frem mod 2030 arbejder for en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og jordkloden.