Om Nykredit Invest

Nykredit Invest blev etableret i 2000 og er i dag en af Danmarks større investeringsforeninger.

Vi har et fokuseret produktudbud, hvor der stilles skarpt på kernekompetencerne inden for danske obligationer og aktier samt aktivallokering i blandede produkter.

For produkter, som ligger uden for Nykredit Invests kernekompetencer, udvælges uvildige kapitalforvaltere til at rådgive om investeringerne herunder også udenlandske kapitalforvaltere.

Hvad betegner Nykredit Invest?

Brandet Nykredit Invest anvendes som en samlende betegnelse for en række underliggende foreninger, herunder både investerings-, placerings- og specialforeninger. Du kan læse mere om de enkelte foreninger her.

Nykredit Invest har mere end 27 mia. kr. under forvaltning for primært private investorer.

Vi modtager bl.a. rådgivning om investering fra Nykredit Asset Management, som er et kapitalforvaltningsselskab i Nykredit koncernen.

Nykredit Asset Management forvalter knap 100 mia. kr. for både detailkunder og professionelle kunder.

  • Plejer medlemmers investeringer
  • Sikrer risikospredning
  • Giver et godt afkast inden for trygge rammer
  • Justerer blandings-forholdet ml. aktier og obligationer ud fra markedsudviklingen

Vi gør det nemt at investere

Hensigten med Nykredit Invest er at samle midlerne fra mange private investorer og lade professionelle med indsigt og erfaring pleje investeringerne til konkurrencedygtige omkostninger.

I Nykredit Invest kan du nemt investere i et alsidigt udbud af både danske og udenlandske aktier og obligationer. Vi sørger for stor spredning og begrænser derfor risikoen sammenlignet med investering i enkeltpapirer.

Vi tilbyder også investering i balancerede produkter, hvor der investeres i både aktier og obligationer, og hvor blandingsforholdet mellem de to bliver løbende justeret ud fra udviklingen på markedet.

Du kan investere i Nykredit Invest, hvad enten du ønsker at investere i frie midler, pensionsmidler, børneopsparing, selskabsmidler eller midler i virksomhedsordningen.

Distribution og rådgivning

Nykredit Invest samarbejder med Nykreditkoncernen om distribution af produkter. Du kan derfor få rådgivning og købe Nykredit Invests produkter i alle Nykredits centre.

Administration og depotselskab

Nykredit Invest har en administrationsaftale med Nykredit Portefølje Administration A/S samt depotselskabsaftale med Nykredit Bank A/S. Samarbejdspartnerne indgår i Nykreditkoncernen.

Medlemmerne ejer Nykredit Invest

En investeringsforening er et alternativ til selv at investere direkte i aktier og obligationer. Den har alene til formål at pleje medlemmernes investeringer, sikre risikospredning samt at give et godt afkast inden for trygge rammer. Alt overskud tilhører medlemmerne, når foreningens udgifter til administration og køb og salg af værdipapirer er trukket fra.

Alle danske investeringsforeninger er underlagt en særlig lovgivning, som sætter faste rammer for foreningens virke. Finanstilsynet kontrollerer, at “Lov om investerings-og specialforeninger” bliver overholdt.

Hvad betegner Nykredit Invest?

Brandet Nykredit Invest anvendes som en samlende betegnelse for en række underliggende foreninger, herunder både investerings-, placerings- og specialforeninger. Du kan læse mere om de enkelte foreninger her.

Nykredit Invest har mere end 27 mia. kr. under forvaltning for primært private investorer.

Vi modtager bl.a. rådgivning om investering fra Nykredit Asset Management, som er et kapitalforvaltningsselskab i Nykredit koncernen.

Nykredit Asset Management forvalter knap 100 mia. kr. for både detailkunder og professionelle kunder.

Kort om foreningen

  • Plejer medlemmers investeringer
  • Sikrer risikospredning
  • Giver et godt afkast inden for trygge rammer
  • Justerer blandings-forholdet ml. aktier og obligationer ud fra markedsudviklingen

Vi gør det nemt at investere

Hensigten med Nykredit Invest er at samle midlerne fra mange private investorer og lade professionelle med indsigt og erfaring pleje investeringerne til konkurrencedygtige omkostninger.

I Nykredit Invest kan du nemt investere i et alsidigt udbud af både danske og udenlandske aktier og obligationer. Vi sørger for stor spredning og begrænser derfor risikoen sammenlignet med investering i enkeltpapirer.

Vi tilbyder også investering i balancerede produkter, hvor der investeres i både aktier og obligationer, og hvor blandingsforholdet mellem de to bliver løbende justeret ud fra udviklingen på markedet.

Du kan investere i Nykredit Invest, hvad enten du ønsker at investere i frie midler, pensionsmidler, børneopsparing, selskabsmidler eller midler i virksomhedsordningen.

Distribution og rådgivning

Nykredit Invest samarbejder med Nykreditkoncernen om distribution af produkter. Du kan derfor få rådgivning og købe Nykredit Invests produkter i alle Nykredits centre.

Administration og depotselskab

Nykredit Invest har en administrationsaftale med Nykredit Portefølje Administration A/S samt depotselskabsaftale med Nykredit Bank A/S. Samarbejdspartnerne indgår i Nykreditkoncernen.

Medlemmerne ejer Nykredit Invest

En investeringsforening er et alternativ til selv at investere direkte i aktier og obligationer. Den har alene til formål at pleje medlemmernes investeringer, sikre risikospredning samt at give et godt afkast inden for trygge rammer. Alt overskud tilhører medlemmerne, når foreningens udgifter til administration og køb og salg af værdipapirer er trukket fra.

Alle danske investeringsforeninger er underlagt en særlig lovgivning, som sætter faste rammer for foreningens virke. Finanstilsynet kontrollerer, at “Lov om investerings-og specialforeninger” bliver overholdt.