Skat for midler i virksomhedsordningen

Mark hvor den ene del er høstet

Hvis du som selvstændig erhvervsdrivende anvender virksomhedsordningen, skal du være opmærksom på, hvordan du beskattes.

Anvender du virksomhedsordningen, må virksomhedens midler ikke investeres i hverken aktiebaserede eller obligationsbaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning (udbytteudloddende). Til gengæld må virksomhedsmidler investeres i akkumulerende investeringsbeviser, der beskattes løbende efter lagerprincippet (investeringsselskaber).

Beskatning efter lagerprincippet

Beskatning efter lagerprincippet betyder, at virksomheden hvert år beskattes af årets avance – hvad enten det er fremkommet ved salg eller blot formueændring i løbet af året – ligesom virksomheden har fradrag for tab.

Se ultimokursen på investeringsbeviser, der beskattes efter lagerprincippet

Kom godt videre

Erhvervsdrivende

Nykredit Invest tilbyder en række særlige afdelinger, der er målrettet investering af midler i virksomhedsordningen.

Skat for selskaber

Ved beskatning af investering i midler fra selskaber, skelnes der skattemæssigt mellem 3 typer af afdelinger.

Investeringsbeviser købt for frie midler

Der skelnes skattemæssigt mellem to forskellige typer af investeringsbeviser.