Bæredygtige Aktier KL

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Bæredygtige Aktier KL (NYIKLM)
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i 40 – 70 aktier, hvor hver enkelt aktie udvælges efter nøje vurdering af selskabets potentiale, risiko og bæredygtighed. Selskaber med mere end 5% af deres omsætning fra produktion eller distribution af fossile brændsler, atomkraft, våben, alkohol, tobak, pornografi og hasardspil udelukkes. Afdelingen er drevet af selskabsspecifikke forhold med en målsætning om at skabe attraktive absolutte og relative afkast gennem investering i selskaber med robuste og langsigtede bæredygtige forretningsmodeller.
ISIN
DK0060361046
Benchmark fordeling
100% Aktier
Indre værdi
172,67 DKK (22. september 2023)
Rådgivere
Anders Rytter Bockhahn - Nykredit Asset Management
Christian Neble Hansen - Nykredit Asset Management

Afkast

Indre værdi
172,67
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: MSCI All Countries World net USD
*Benchmark: MSCI All Countries World net USD
**2023: År til dato
*Benchmark: MSCI All Countries World net USD
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,65 - -0,05
1 uge -2,78 - -2,60
1 måned -0,10 1,19 1,05
3 måneder -0,19 -3,72 1,36
6 måneder 3,84 -1,94 9,05
År til dato 7,80 -3,33 11,50
1 år 8,43 3,31 7,56
3 år p.a. 10,50 1,59 11,04
5 år p.a. 10,88 3,82 8,63
10 år p.a. - - -

PRIIPs

Historiske performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
9
HØJEST

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Svanemærket
Svanemærket

Når en investering er svanemærket, er det din garanti for, at investeringerne lever op til en lang række krav til bæredygtighed, der bliver kontrolleret af Miljømærkning Danmark. Det betyder bl.a., at der er særlige typer af virksomheder, man ikke må investere i – fx våben- og olieproducenter – og at mindst halvdelen af de virksomheder, som vi investerer i på dine vegne, skal være langt fremme på bæredygtighed set i forhold til deres konkurrenter.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

Fordeling

Opdateret 31. juli 2023
* Benchmark: MSCI All Countries World net USD
Opdateret 31. juli 2023
* Benchmark: MSCI All Countries World net USD
Opdateret 31. juli 2023
* Benchmark: MSCI All Countries World net USD

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. juli 2023

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
Transaktionsomkostninger {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Rapport om Nykredits svanemærkede fonde 2021
Bæredygtige Aktier årsrapport 2020
Bæredygtige Aktier årsrapport 2019
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
8. februar 2023 4,3 DKK 100,00 DKK
21. januar 2022 14,5 DKK 100,00 DKK
21. januar 2021 3,4 DKK 100,00 DKK
23. januar 2020 2,2 DKK 100,00 DKK
23. januar 2019 0,8 DKK 100,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060361046
Startdato 30. november 2011
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Anders Rytter Bockhahn - Nykredit Asset Management
Christian Neble Hansen - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Aktier
Investeringsområde Verden
Benchmark MSCI All Countries World net USD
Dagens tal
Indre værdi 172,67 22. september 2023, 16:07
Formue 172,67 22. september 2023
171,84 25. maj 2021, 16:28
170,98 25. maj 2021, 16:28
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
6,26 10,36 11,53 - -
Volatilitet
14,77 15,37 16,02 - -
Sharpe Ratio
0,32 0,68 0,75 - -
Tracking Error
3,63 4,14 4,00 - -
Information Ratio
0,14 -0,10 0,64 - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste