Bæredygtige Aktier

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Bæredygtige Aktier (NYIKLM)
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i 40 – 70 aktier, hvor hver enkelt aktie udvælges efter nøje vurdering af selskabets potentiale, risiko og bæredygtighed. Selskaber med mere end 5% af deres omsætning fra produktion eller distribution af fossile brændsler, atomkraft, våben, alkohol, tobak, pornografi og hasardspil udelukkes. Afdelingen er drevet af selskabsspecifikke forhold med en målsætning om at skabe attraktive absolutte og relative afkast gennem investering i selskaber med robuste og langsigtede bæredygtige forretningsmodeller.
ISIN
DK0060361046
Benchmark fordeling
100% Aktier
Indre værdi
193,76 DKK (22. oktober 2021)
Rådgivere
Morten Gregersen - Nykredit Asset Management
Anders Rytter Bockhahn - Nykredit Asset Management
Christian Hansen - Nykredit Asset Management
ÅOP
1,51

Afkast

Indre værdi
193,76
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: MSCI All Countries World net USD
*Benchmark: MSCI All Countries World net USD
**2021: År til dato
*Benchmark: MSCI All Countries World net USD
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,94 - -0,04
1 uge 1,24 - 0,92
1 måned 3,00 5,40 3,45
3 måneder 6,28 4,95 4,41
6 måneder 12,57 5,35 10,65
År til dato 25,51 9,14 22,14
1 år 33,45 6,75 31,93
3 år p.a. 21,54 10,86 15,97
5 år p.a. - - -
10 år p.a. - - -

Fordeling

Opdateret 31. august 2021
*Benchmark: MSCI All Countries World net USD
Opdateret 31. august 2021
*Benchmark: MSCI All Countries World net USD
Opdateret 31. august 2021
*Benchmark: MSCI All Countries World net USD

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. august 2021

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Bæredygtige Aktier årsrapport 2020
Bæredygtige Aktier årsrapport 2019
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
21. januar 2021 3,4 DKK 100,00 DKK
23. januar 2020 2,2 DKK 100,00 DKK
23. januar 2019 0,8 DKK 100,00 DKK
24. januar 2018 4,9 DKK 100,00 DKK
18. januar 2017 31,2 DKK 100,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060361046
Startdato 30. november 2011
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Morten Gregersen - Nykredit Asset Management
Anders Rytter Bockhahn - Nykredit Asset Management
Christian Hansen - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Aktier
Investeringsområde Verden
Benchmark MSCI All Countries World net USD
Dagens tal
Indre værdi 193,76 22. oktober 2021, 16:07
Formue 193,76 22. oktober 2021
171,84 25. maj 2021, 16:28
170,98 25. maj 2021, 16:28
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
28,10 17,62 - - -
Volatilitet
12,14 15,69 - - -
Sharpe Ratio
2,14 1,14 - - -
Tracking Error
4,06 3,79 - - -
Information Ratio
-0,17 1,33 - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste