Taktisk Allokering KL

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Taktisk Allokering KL
Investerings-strategi
Taktisk Allokering investerer i aktier, stats- og realkreditobligationer. Afdelingen kan også investere i Exchanged Traded Funds og i afdelinger af danske og udenlandske investeringsforeninger. Fordelingen mellem aktier og obligationer kan variere fra 0-100%, og fordelingen vil variere over tid ud fra vores vurdering af den konjunkturmæssige situation i den globale økonomi. Målet med afdelingen Taktisk Allokering er at fungere som risikoregulator i brede porteføljer. Afdelingen henvender sig til investorer med en langsigtet investeringshorisont.
ISIN
DK0060356475
Benchmark fordeling
Indre værdi
190,22 DKK (6. februar 2023)
Rådgivere
Mads Hesselholt - Nykredit Bank A/S
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Bank A/S

Afkast

Indre værdi
190,22
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
**2023: År til dato
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,17 - -
1 uge 0,89 - -
1 måned 1,79 -1,90 -
3 måneder 2,44 -0,93 -
6 måneder -3,41 -2,13 -
År til dato 3,03 -0,66 -
1 år -7,06 -1,24 -
3 år p.a. 0,85 0,27 -
5 år p.a. 3,94 3,17 -
10 år p.a. 6,00 3,08 -

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
6
STANDARD

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Opdateret 31. december 2022
Opdateret 31. december 2022
Opdateret 31. december 2022
Opdateret 31. december 2022

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. december 2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
Transaktionsomkostninger {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Prospekt
Vedtægter
Central information
Priips historiske afkast
SFDR-rapport
Bæredygtighedsrelateret information
Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060356475
Startdato 17. januar 2012
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende nej
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Mads Hesselholt - Nykredit Bank A/S
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Blandede
Investeringsområde Verden
Benchmark -
Dagens tal
Indre værdi 190,18 7. februar 2023, 09:41
Formue 190,22 6. februar 2023
198,29 25. maj 2021, 16:28
197,87 25. maj 2021, 16:28
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-9,45 1,53 3,14 5,94 -
Volatilitet
11,78 12,67 10,64 8,70 -
Sharpe Ratio
-0,82 0,19 0,37 0,73 -
Tracking Error
- - - - -
Information Ratio
- - - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste