Danske Aktier Akk KL

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Danske Aktier Akk KL (NYIDAA)
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i danske aktier noteret på Københavns Fondsbørs. Vi fokuserer typisk på 30-35 selskaber i mange forskellige brancher. Vi holder hvert år over 200 møder med virksomheder. Vores indgående kendskab til virksomhederne og tæt sparring med udvalgte analytikere spiller en vigtig rolle. Afkast på aktier kan over tid være større end afkast på obligationer, og derfor kan aktier være velegnede ved en langsigtet investering. Der kan i perioder være store udsving i kursudviklingen. Derfor er det vigtigt, at din investeringshorisont er lang.
ISIN
DK0060034270
Benchmark fordeling
100% Aktier
Indre værdi
426,41 DKK (1. december 2022)
Rådgivere
Hans Kjær - Nykredit Asset Management
Karsten Trøstrup - Nykredit Asset Management
ÅOP
1,25

Afkast

Indre værdi
426,41
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: OMXC Cap GI
*Benchmark: OMXC Cap GI
**2022: År til dato
*Benchmark: OMXC Cap GI
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 1,46 - 1,70
1 uge 2,07 - 1,89
1 måned 7,65 1,35 5,63
3 måneder 5,39 4,12 5,63
6 måneder 0,28 3,35 -0,36
År til dato -12,76 3,05 -10,98
1 år -9,01 2,88 -10,98
3 år p.a. 11,07 0,49 12,57
5 år p.a. 8,81 0,61 10,34
10 år p.a. 14,64 -0,05 15,36

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Opdateret 30. september 2022
Opdateret 30. september 2022
Opdateret 30. september 2022

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 30. september 2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060034270
Startdato 27. marts 2006
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udlodende nej
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Hans Kjær - Nykredit Asset Management
Karsten Trøstrup - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Aktier
Investeringsområde Danmark
Benchmark OMXC Cap GI
Dagens tal
Indre værdi 427,54 2. december 2022, 16:09
Formue 426,41 1. december 2022
460,95 25. maj 2021, 16:28
459,67 25. maj 2021, 16:28
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-9,88 10,54 8,31 14,47 8,88
Volatilitet
26,55 21,04 17,72 14,84 -
Sharpe Ratio
-0,27 0,59 0,56 1,01 -
Tracking Error
25,32 14,72 11,41 8,19 6,89
Information Ratio
0,10 -0,10 -0,13 -0,09 0,02

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste