Kreditobligationer KL

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Kreditobligationer KL (NYIKRO)
Investerings-strategi
Kreditobligationer investerer i virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet, højrente virksomhedsobligationer og stats- og realkreditobligationer. Allokeringen mellem de tre obligationssegmenter varieres løbende, og teamet bag kan vælge at skrue både op og ned for det samlede risikoniveau afhængigt af den økonomiske situation. Allokeringen til højrentevirksomhedsobligationer kan højst udgøre 55%. Afdelingen investerer primært i obligationer udstedt i EUR eller DKK.
ISIN
DK0060356202
Benchmark fordeling
100% Obligationer
Indre værdi
93,98 DKK (22. september 2023)
Rådgivere
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management

Afkast

Indre værdi
93,98
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: 50% Bofa Merill Lynch A-BBB Euro Corporate Index + 50% Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index
*Benchmark: 50% Bofa Merill Lynch A-BBB Euro Corporate Index + 50% Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index
**2023: År til dato
*Benchmark: 50% Bofa Merill Lynch A-BBB Euro Corporate Index + 50% Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,01 - -0,07
1 uge -0,20 - -0,33
1 måned 0,48 0,39 0,21
3 måneder 0,93 0,12 0,44
6 måneder 1,13 -0,32 0,61
År til dato 2,03 -0,63 1,92
1 år 3,63 1,90 0,01
3 år p.a. -3,64 -2,63 -3,18
5 år p.a. -1,25 -1,19 -1,30
10 år p.a. - - -

PRIIPs

Historiske performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Opdateret 31. maj 2023
Opdateret 31. maj 2023

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. maj 2023

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
Transaktionsomkostninger {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Prospekt
Vedtægter
Central information
Priips historiske afkast
SFDR-rapport
Bæredygtighedsrelateret information
Dato Udbytte Stykstørrelse
21. januar 2022 0,6 DKK 100,00 DKK
21. januar 2021 0,6 DKK 100,00 DKK
23. januar 2020 3,1 DKK 100,00 DKK
23. januar 2019 1,6 DKK 100,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060356202
Startdato 17. januar 2012
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde Europa
Benchmark 50% Bofa Merill Lynch A-BBB Euro Corporate Index + 50% Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index
Dagens tal
Indre værdi 93,98 22. september 2023, 16:07
Formue 93,98 22. september 2023
105,10 25. maj 2021, 16:28
104,68 25. maj 2021, 16:28
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
1,28 -3,52 -1,17 - -
Volatilitet
5,34 4,72 4,64 - -
Sharpe Ratio
-0,18 -0,87 -0,27 - -
Tracking Error
4,95 6,01 4,70 - -
Information Ratio
0,13 -0,11 0,01 - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste