Bæredygtige Kreditobligationer KL

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Bæredygtige Kreditobligationer KL (NYIEVO)
Investerings-strategi
Bæredygtige Kreditobligationer investerer primært i obligationer med høj kreditkvalitet udstedt af globale virksomheder i EUR. Afdelingen har dog også til en vis grad mulighed for at investere i meget sikre europæiske stats- og realkreditobligationer eller i højrente virksomhedsobligationer, og aktiv risikostyring er således en vigtig del af strategien bag det nye produkt. Teamet bag kan vælge at skrue både op og ned for det samlede risikoniveau afhængigt af den økonomiske situation.
ISIN
DK0060356392
Benchmark fordeling
100% Obligationer
Indre værdi
98,34 DKK (6. februar 2023)
Rådgivere
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management

Afkast

Indre værdi
98,34
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index
*Benchmark: BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index
**2023: År til dato
*Benchmark: BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,30 - -0,35
1 uge 0,81 - 0,85
1 måned 1,94 -0,20 2,75
3 måneder 3,98 0,79 2,30
6 måneder -3,32 0,32 2,30
År til dato 3,02 0,88 3,17
1 år -8,90 1,48 -9,48
3 år p.a. -4,04 0,00 -3,93
5 år p.a. -1,12 0,35 -1,03
10 år p.a. 1,22 0,46 1,22

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Svanemærket
Svanemærket

Når en investering er svanemærket, er det din garanti for, at investeringerne lever op til en lang række krav til bæredygtighed, der bliver kontrolleret af Miljømærkning Danmark. Det betyder bl.a., at der er særlige typer af virksomheder, man ikke må investere i – fx våben- og olieproducenter – og at mindst halvdelen af de virksomheder, som vi investerer i på dine vegne, skal være langt fremme på bæredygtighed set i forhold til deres konkurrenter.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

Fordeling

Opdateret 31. december 2022
Opdateret 31. december 2022

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. december 2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
Transaktionsomkostninger {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Prospekt
Vedtægter
Central information
Priips historiske afkast
SFDR-rapport
Bæredygtighedsrelateret information
Dato Udbytte Stykstørrelse
21. januar 2022 1,5 DKK 100,00 DKK
21. januar 2021 1,2 DKK 100,00 DKK
23. januar 2020 4,1 DKK 100,00 DKK
23. januar 2019 1,4 DKK 100,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060356392
Startdato 30. november 2011
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde Europa
Benchmark BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index
Dagens tal
Indre værdi 98,34 6. februar 2023, 16:10
Formue 98,34 6. februar 2023
112,70 25. maj 2021, 16:28
112,02 25. maj 2021, 16:28
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-10,61 -4,35 -1,31 1,15 -
Volatilitet
9,73 7,60 6,12 4,76 -
Sharpe Ratio
-1,15 -0,54 -0,14 0,31 -
Tracking Error
7,71 4,34 3,35 2,39 -
Information Ratio
0,06 -0,02 -0,01 0,01 -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste