Korte Obligationer KL

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Korte Obligationer KL (NYIKO)
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i korte og mellemlange obligationer. Obligationsinvesteringerne i afdelingen har en gennemsnitlig varighed under tre år. Korte obligationer er den mest kursstabile afdeling i Nykredit Invest. Afdelingen investerer med lav risiko. Det vil sige, at vi forsøger at begrænse udsvingene i afkastet mest muligt med det formål at opnå et afkast, der er stabilt - også på kort sigt. Det gør, at denne afdeling er målrettet den forsigtige investor med en kort investeringshorisont eller med ønske om investeringer med en lav risiko
ISIN
DK0060009249
Benchmark fordeling
100% Obligationer
Indre værdi
91,52 DKK (31. marts 2023)
Rådgivere
Nikolai Rasmussen - Nykredit Bank A/S

Afkast

Indre værdi
91,52
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: 50% Nordea GCM2Y, 25% Nordea NCM CM1Y og 25% Nordea NCM CM3Y
*Benchmark: 50% Nordea GCM2Y, 25% Nordea NCM CM1Y og 25% Nordea NCM CM3Y
**2023: År til dato
*Benchmark: 50% Nordea GCM2Y, 25% Nordea NCM CM1Y og 25% Nordea NCM CM3Y
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,14 - -0,17
1 uge -0,04 - -0,24
1 måned 0,86 1,18 0,67
3 måneder 1,24 1,43 0,72
6 måneder 4,29 4,61 -0,59
År til dato 1,24 1,10 0,72
1 år -3,08 0,62 -2,68
3 år p.a. -0,70 1,91 -1,63
5 år p.a. -0,76 0,51 -1,11
10 år p.a. 0,44 0,44 -0,51

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Opdateret 30. november 2022
Opdateret 30. november 2022

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 30. november 2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
Transaktionsomkostninger {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Prospekt
Vedtægter
Central information
Priips historiske afkast
SFDR-rapport
Bæredygtighedsrelateret information
Dato Udbytte Stykstørrelse
8. februar 2023 3,2 DKK 100,00 DKK
21. januar 2022 1,5 DKK 100,00 DKK
23. januar 2019 0,9 DKK 100,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060009249
Startdato 21. juni 2005
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Nikolai Rasmussen - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil passiv
Type Obligationer
Investeringsområde Danmark
Benchmark 50% Nordea GCM2Y, 25% Nordea NCM CM1Y og 25% Nordea NCM CM3Y
Dagens tal
Indre værdi 91,52 31. marts 2023, 16:09
Formue 91,52 31. marts 2023
99,47 25. maj 2021, 16:28
99,33 25. maj 2021, 16:28
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-3,36 -2,00 -0,83 0,39 1,69
Volatilitet
5,94 4,18 3,30 2,49 -
Sharpe Ratio
-0,66 -0,46 -0,18 0,24 -
Tracking Error
6,56 4,54 3,56 2,62 2,30
Information Ratio
0,39 0,02 0,12 0,37 0,47

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste