*c-questionc question887625C2-7BF1-4000-B4A3-B26DC9267EA1@3x2F9E87B5-5CC3-4957-855A-0368FBC07B2C@1xGroup 13-Group 13-Group 13+Group 13+c-questionflag-enStroke 1Stroke 1
Artikel Investering | 5 min

Sådan bliver dine investeringer beskattet

Du betaler skat af det afkast, du får af dine investeringer i værdipapirer – både rente, kursgevinst og udbytte. Men hvor meget? Og hvordan? Formueekspert Jeanette Kølbek giver her et crash course i beskatning af afkast af frie midler for private investorer.

Nykredit

En af de ting, der måske kan virke uoverskueligt, når man skal i gang med at investere, er skattereglerne, og det er da også en rigtig god idé at sørge for at sætte sig ordentligt ind i reglerne. Dels så man undgår uventede overraskelser. Men også så man er klædt ordentligt på til at vælge den investeringsløsning, der ikke bare dækker ens behov bedst - men som også giver det optimale afkast efter skat.

Afkastet beskattes nemlig forskelligt alt afhængig af, hvilke penge der investeres og hvilke typer investeringer du har foretaget dig.

Her kan du blive klogere på skattereglerne ved investering af frie midler – det vil sige investeringer, der ikke er bundet i en pensionsopsparing.

Fri opsparing

Med fri opsparing menes i praksis de penge som du har til rådighed nu og her. Afkast og gevinster på investeringer i en fri opsparing beskattes som enten kapitalindkomst eller aktieindkomst:

  • Kapitalindkomst gælder som udgangspunkt for alle enkeltobligationer, obligationsfonde og også mange blandede investeringsfonde, dvs. fonde hvor der investeres i både aktier og obligationer, eller akkumulerende fonde, hvor al afkast automatisk geninvesteres. Kapitalindkomst beskattes for de fleste almindelige danskere med ca. 37,8%, men satsen for den enkelte kan variere fra ca. 25,6% til ca. 42,7%.
  • Aktieindkomst gælder for alle enkelt aktier og rene aktiefonde. Herudover kan nogle blandede investeringsfonde, hvor der er mere end 50% aktier, også være aktieindkomst. Aktieindkomst under 58.900 kr. (2023) beskattes med 27%. Aktieindkomst over grænsen beskattes med 42%.

Hvis du har investeret i en eller flere investeringsfonde, og er i tvivl om, hvorvidt du skal betale kapitalindkomst eller aktieindkomst af dine investeringer, kan du kontakt skat eller spørge din rådgiver.

Dit afkast beskattes enten efter et realisationsprincip eller et lagerprincip.

Realisationsbeskatning gælder typisk for udbyttebetalende aktie- og obligationsbaserede investeringsfonde. Her bliver afkastet først beskattet, når du sælger dine værdipapirer, og når du modtager udbytte.

Lagerbeskatning gælder akkumulerende investeringsfonde og såkaldte ETF’er, dvs. indeks/passive investeringsfonde, som er sat op til at følge et bestemt marked eller aktieindeks. Både kapitalindkomstbeskattede og aktieindkomstbeskattede værdipapirer kan opgøres efter lagerbeskatning.

Forskellen på lagerbeskatning og realisationsbeskatning

Sådan fungerer lagerbeskatning

  • Lagerbeskatning betyder, at du hvert år betaler skat af det beløb, som dine investeringer er steget med, også selv om du ikke har solgt dine investeringer
  • Omvendt får du også fradrag, hvis værdien falder
  • Fordelen ved lagerbeskatning er, at du betaler din skat løbende, og dermed ikke får en stor regning på én gang, når du engang skal sælge dine investeringer
  • Ulempen ved lagerbeskatning er, at du skal betale skat af nogle gevinster som du endnu ikke har realiseret

Sådan fungerer realisationsbeskatning

  • Du beskattes, når du sælger dine værdipapirer og realiserer gevinsten
  • Når du modtager et udbytte, realiseres noget gevinst og du beskattes
  • Fordelen ved realisationsbeskatning er, at du først betaler din skat du modtager et udbytte eller sælger
  • Ulempen ved realisationsbeskatning er, at du skal betale skat af hele avancen på salgstidspunktet, hvilket kan få dig op i de høje skatteprocenter

Aktiesparekonto

Som et alternativ til en fri opsparing kan du med fordel vælge en Aktiesparekonto. Aktiesparekontoen har en indskudsgrænse på 106.600 kroner (2023), men er underlagt en meget attraktiv skattesats på kun 17%.

Alle avancer på en aktiesparekonto beskattes efter lagerprincippet – uanset om du investerer i enkelt aktier eller aktiefonde.

Du kan læse alt, hvad der er værd at vide om Aktiesparekontoen i denne artikel

Hvem indberetter til SKAT?

Som alle banker og fondshandlere i Danmark har Nykredit pligt til at indberette alle relevante oplysninger om dine investeringer til Skattestyrelsen. Værdipapircentralen indberetter desuden din beholdning af danske værdipapirer samt alt udbytte af danske værdipapirer. Du skal dermed ikke selv indberette afkast eller tab til SKAT. Du bør dog altid sørge for at tjekke, at de indberettede oplysninger er korrekte.

Har du et depot i udlandet, eller handler via en udenlandsk platform, skal du selv sørge for at indberette afkast og tab.

Investering for børn

Er investeringerne eller pengene de er købt for en gave fra barnets forældre, er det som udgangspunkt forældrene, der beskattes af udbytter og renter, mens barnet beskattes af kursgevinster.

Er der tale om Kapitalindkomst kan barnet medregne indkomsten i frikortet, og dermed være fritaget fra at betale skat. Det er derfor en fordel at investere i værdipapirer, der giver kapitalindkomst, når man er under 18 år.

Du kan altid holde dig opdateret på de gældende skatteregler for investeringer på:

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Model.Name photo

Jeanette Kølbek

Formueekspert

Jeanette er ekspert i privatøkonomi og forbrugertrends inden for opsparing, pension og investering. Hun navigerer danskerne sikkert gennem det privatøkonomiske landskab, så de ved at optimere deres formue kan opnå finansiel tryghed gennem hele livet.

Relaterede Artikler

Artikel Investeringsmarkeder
3 min

Bekymret for at købe på toppen? Det kan koste dyrt

Artikel Investeringsmarkeder
4 min

Risiko for handelskrig mellem Kina og EU

Hvis EU beslutter sig for at beskytte europæiske virksomheder i konkurrencen med statsstøttede kinesiske virksomheder, kommer Kina næppe til at se passivt til. Risikoen for en handelskrig er derfor reel, vurderer chefstrateg Frederik Engholm.

Artikel Investeringsmarkeder
4 min

Hvad sker der med mine investeringer, hvis der udbryder storkrig?

Mange frygter, at den højspændte geopolitiske situation, verden står i nu, kan eskalere til en større global krig, og som investor overvejer du måske, om den risiko bør påvirke din investeringsstrategi? Vi har spurgt chefstrateg Frederik Engholm.