*c-questionc question887625C2-7BF1-4000-B4A3-B26DC9267EA1@3x2F9E87B5-5CC3-4957-855A-0368FBC07B2C@1xGroup 13-Group 13-Group 13+Group 13+c-questionflag-enStroke 1Stroke 1
Artikel Investeringsmarkeder | 4 min

USA: Lavere job- og lønvækst understøtter rentenedsættelser til efteråret

Jobvæksten falder i juni til 206.000, mens maj måneds tal nedrevideres stort til 218.000. Dagens tal rykker ikke på Federal Reserves kurs, men understøtter forventningen om rentelempelser til efteråret.

Nykredit

Den amerikanske jobvækst endte på 206.000 i juni – et fald ift. maj måneds tal, der nedrevideres til 218.000 (-54K). Tallet for juni er nogenlunde på linje med markedsforventningen, som pegede på en jobvækst på 190.000.

”Det er i høj grad en stærk offentlig jobvækst, som driver tallet over forventningen, imens den private jobvækst falder til 136.000, mod de forventet 160.000. I sektortværsnittet ser vi et stor fald i vikarservice (-49K), imens sektorer som uddannelse & sundhed (+82K) og enkelte sektorer i industrien, fx bygge- og anlæg (+27K), går pænt frem. Det er dog samlet set fortsat serviceerhvervene, som driver langt størstedelen af tilvæksten. Vi lægger mest vægt på jobskabelsen i den private sektor og på nedgangen i brugen af vikarer som signal ift. pengepolitikken”, siger analytiker Niels Nygreen Bonke.

Lønvæksten falder i juni til 0,3% m/m, hvilket er på linje med konsensusestimatet.

”Det er gode nyheder, at vi igen ser lidt lavere stigningstakter i lønningerne. Trenden i 6- og 12-måneders annualiseret lønvækst har været stort set flad i de seneste måneder, og niveauet omkring 4% er stadig ret fint foreneligt med inflationsmålsætningen”, siger Niels Nygreen Bonke.

På trods af en fortsat solid jobvækst stiger arbejdsløsheden for fjerde måned i træk og ender i juni på 4,1%. Det er over medianforventningen, der fastholdt maj måneds 4,0%.

”Samlet set er dagens tal godt nyt for den amerikanske centralbank og for udsigten til forestående pengepolitiske lempelsesforløb. Vi ser en gradvis afkøling på det amerikanske arbejdsmarked – men ikke i sådan en grad, at Federal Reserve føler sig nødsaget til at gribe ind nu. Det er det ønskværdige scenarie (blød landing), der understøtter et gradvist og kontrolleret lempelsesforløb. Vi venter, at tendensen til en svagere jobvækst og lavere inflation fortsætter i de kommende kvartaler. Derfor venter vi forsat, at det vil få den amerikanske centralbank til at levere første rentenedsættelse på mødet i september, fulgt af en i december. I 2025 ser vi mulighed for, at tempoet i lempelserne kan øges, hvis inflationsudviklingen modererer yderligere”, siger Niels Nygreen Bonke.

Markedsreaktionen på fredagens tal var at sende amerikanske 2- og 10-årige renter ned med hhv. 6 og 5bp. S&P 500 futures peger på en åbning, der er uændret ift. onsdagens luk (husk, at der var helligdag ifm. 4th of July torsdag). 

Derfor er amerikanske jobtal relevante for dig som investor

Det amerikanske jobtal, også kaldet kongetallet, viser, hvor mange nye job der er skabt i den forgangne måned. Tallet er en indikator for, hvordan amerikansk økonomi har det. Når der skabes mange nye job, vidner det om en økonomi i fremgang, hvor de amerikanske forbrugere har penge mellem hænderne. Omvendt er det et tegn på en presset økonomi, når jobskabelsen er negativ. Tallet har ofte betydning for den amerikanske centralbanks beslutninger. USA er verdens største økonomi med stor betydning for verdensøkonomien, og derfor også for finansmarkederne.

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

 

Model.Name photo

Niels Nygreen Bonke

Analytiker

Analytiker der følger den makroøkonomiske udvikling og centralbankernes ageren tæt, og med et særligt fokus på Nykredits aktiestrategi

Relaterede Artikler

Artikel Investeringsmarkeder
9. juli, 2024

Frankrig: Politisk usikkerhed efter mudret valgsejr til centrum-venstrepartierne

Som ventet gav valgresultatet intet klart flertal i Nationalforsamlingen, men strategien med at ”inddæmme” højrefløjen må siges at være lykkedes over forventning. Regeringsforhandlingerne bliver dog svære, og en ny regering er således næppe lige om hjørnet.
Artikel Investeringsmarkeder
2. juli, 2024

Frankrig: Finansmarkederne svagt lettede ved udsigt til splittet parlament

Selvom Le Pens Rassemblement National fik flest stemmer ved første valgrunde af det franske parlamentsvalg, er det mest sandsynlige udfald, at ingen får et absolut flertal efter 2. valgrunde, der løber af stablen på søndag. Der kan spores en vis lettelse på de finansielle markeder ved det scenarie.
Artikel Investeringsmarkeder
13. juni, 2024

USA: Federal Reserve skruer ned for lempelsesintentioner

Den amerikanske centralbank holder renten i ro, men skruer op for inflationsskønnet, og dermed ned for lempelsesintentionerne.