MIRA

Morningstar

Ikke ratet

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
MIRA
Investerings-strategi
MIRA har en målsætning om at skabe et absolut positivt afkast gennem strategier i stats- og realkreditobligationer samt afledte finansielle instrumenter. MIRA søger at drage fordel af diverse rentespænd, mens renterisikoen begrænses. MIRA fokuserer på markederne i Skandinavien, men har endvidere mulighed for at investere i euro og US dollar. Investeringsstrategien anvender finansiel gearing, og risikoprofilen vurderes som værende høj.
ISIN
DK0060158160
Benchmark fordeling
100% Øvrige
Indre værdi
214,28 DKK (12. januar 2021)
Rådgivere
Henrik Jørgensen - Nykredit Asset Management
ÅOP
1,56

Afkast

Indre værdi
214,28
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
**2021: År til dato
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,53 - -
1 uge 0,53 - -
1 måned 1,30 - -
3 måneder 1,69 - -
6 måneder 6,49 - -
År til dato 1,21 - -
1 år -3,77 - -
3 år p.a. -6,86 - -
5 år p.a. 1,95 - -
10 år p.a. 5,32 - -

Fordeling

Informationer omkring fordeling er ikke tilgængelige for denne fond

Beholdning

Der er ingen beholdningsinformationer for denne fond.

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060158160
Startdato 17. november 2008
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende nej
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Henrik Jørgensen - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Øvrige
Investeringsområde Europa
Benchmark -
Dagens tal
Indre værdi 214,28 12. januar 2021, 15:45
Formue 214,28 12. januar 2021
216,42 12. januar 2021, 15:45
212,13 12. januar 2021, 15:45
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-5,12 -7,11 1,81 5,20 -
Volatilitet
15,00 11,18 9,62 7,73 -
Sharpe Ratio
-0,25 -0,57 0,27 0,70 -
Tracking Error
- - - - -
Information Ratio
- - - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste