MIRA

Morningstar

Ikke ratet

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
MIRA
Investerings-strategi
MIRA har en målsætning om at skabe et absolut positivt afkast gennem strategier i stats- og realkreditobligationer samt afledte finansielle instrumenter. MIRA søger at drage fordel af diverse rentespænd, mens renterisikoen begrænses. MIRA fokuserer på markederne i Skandinavien, men har endvidere mulighed for at investere i euro og US dollar. Investeringsstrategien anvender finansiel gearing, og risikoprofilen vurderes som værende høj.
ISIN
DK0060158160
Benchmark fordeling
100% Øvrige
Indre værdi
220,84 DKK (12. november 2019)
Rådgivere
Henrik Jørgensen - Nykredit Asset Management
ÅOP
2,77

Afkast

Indre værdi
220,84
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
**2019: År til dato
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,05 - -
1 uge -0,05 - -
1 måned -0,92 - -
3 måneder -6,70 - -
6 måneder -17,92 - -
År til dato -16,46 - -
1 år -19,05 - -
3 år p.a. 0,57 - -
5 år p.a. 2,50 - -
10 år p.a. 6,59 - -

Fordeling

Informationer omkring fordeling er ikke tilgængelige for denne fond

Beholdning

Der er ingen beholdningsinformationer for denne fond.

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060158160
Startdato 17. november 2008
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende nej
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Henrik Jørgensen - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Øvrige
Investeringsområde Europa
Benchmark -
Dagens tal
Indre værdi 220,84 12. november 2019, 15:45
Formue 220,84 12. november 2019
223,04 12. november 2019, 15:45
218,63 12. november 2019, 15:45
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-18,50 1,23 2,26 6,70 -
Volatilitet
9,72 8,50 7,60 6,43 -
Sharpe Ratio
-2,00 0,23 0,37 1,02 -
Tracking Error
- - - - -
Information Ratio
- - - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste