Morningstar

Ikke ratet

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Forening
Kapitalforeningen Nykredit Alpha
Navn
KOBRA
Investerings-strategi
KOBRA søger at skabe et positivt afkast gennem strategier i stats- og realkreditobligationer samt afledte finansielle instrumenter med fokus på de skandinaviske markeder. Fonden søger at drage fordel af rentespænd, mens renterisikoen begrænses. Fonden anvender finansiel gearing.
ISIN
DK0060455889
Fordeling
Indre værdi
179,071792 DKK (19. juni 2024)
Rådgivere
Carsten Lundtoft - Nykredit Bank A/S
Nicolai Kjer Rasmussen - Nykredit Bank A/S

Afkast

Indre værdi
179,07
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark*: NB Diskonto afkastserie
Morningstar:
*Benchmark: NB Diskonto afkastserie
**2024: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,17 - 0,01
1 uge -0,94 - 0,06
1 måned 0,82 - 0,32
3 måneder 4,79 - 0,90
6 måneder 9,62 - 1,81
År til dato 8,97 - 1,69
1 år 18,32 - 3,57
3 år ann. 6,71 - 1,66
5 år ann. 3,62 - 0,99
10 år ann. 4,80 - 0,50

PRIIPs

Historiske performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Der er ingen fordelingsinformationer for denne fond.

Beholdning

Der er ingen beholdningsinformationer for denne fond.

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 1. februar 2024 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 19. juni 2024 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk. {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaark
Priips kid
Løbende bæredygtighedsrapportering
Prospekt
Website disclosures
Fonden har ikke haft nogen udlodninger da den er akkumulerende.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060455889
Startdato 20. marts 2013
Stykstørrelse 10.000,00 DKK
Børsnoteret nej
Akkumulerende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab Nykredit Bank A/S
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager
Carsten Lundtoft - Nykredit Bank A/S
Nicolai Kjer Rasmussen - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil aktiv
Investeringskoncept Obligationer
Omsætningshastighed -
Type Obligationer
Investeringsområde Europa
Benchmark NB Diskonto afkastserie
Active Share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 179,07 DKK (19. juni 2024)
Formue 759,4 mio. DKK 19.06.2024
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
18,32 6,71 3,62 4,80
Volatilitet
3,29 8,79 7,60 5,79
Sharpe Ratio
3,84 0,52 0,37 0,76
Tracking Error
3,31 8,66 7,48 5,72
Information Ratio
3,91 0,53 0,35 0,73