KOBRA

Morningstar

Ikke ratet

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
KOBRA
Investerings-strategi
KOBRA har en målsætning om at skabe et absolut positivt afkast gennem strategier i stats- og realkreditobligationer samt afledte finansielle instrumenter. KOBRA søger at drage fordel af diverse rentespænd, mens renterisikoen begrænses. KOBRA fokuserer på markederne i Skandinavien, men har endvidere mulighed for at investere i euro. KOBRA investerer i obligationer med en restløbetid op til 6 år. Investeringsstrategierne anvender finansiel gearing, og risikoprofilen vurderes som værende høj.
ISIN
DK0060455889
Benchmark fordeling
100% Øvrige
Indre værdi
148,6 DKK (15. oktober 2021)
Rådgivere
Nikolai Rasmussen - Nykredit Asset Management
ÅOP
1,59

Afkast

Indre værdi
148,60
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
**2021: År til dato
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,18 - -
1 uge 0,18 - -
1 måned -0,33 - -
3 måneder -0,93 - -
6 måneder 1,79 - -
År til dato 0,01 - -
1 år 0,11 - -
3 år p.a. 0,32 - -
5 år p.a. 2,67 - -
10 år p.a. - - -

Fordeling

Informationer omkring fordeling er ikke tilgængelige for denne fond

Beholdning

Der er ingen beholdningsinformationer for denne fond.

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060455889
Startdato 20. marts 2013
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende nej
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Nikolai Rasmussen - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde Europa
Benchmark -
Dagens tal
Indre værdi -
Formue 148,6 15. oktober 2021
150,88 6. juli 2021, 15:45
147,89 6. juli 2021, 15:45
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-0,27 -0,01 2,56 - -
Volatilitet
4,10 5,30 4,31 - -
Sharpe Ratio
0,02 0,09 0,69 - -
Tracking Error
- - - - -
Information Ratio
- - - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste