KOBRA

Morningstar

Ikke ratet

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
KOBRA
Investerings-strategi
KOBRA har en målsætning om at skabe et absolut positivt afkast gennem strategier i stats- og realkreditobligationer samt afledte finansielle instrumenter. KOBRA søger at drage fordel af diverse rentespænd, mens renterisikoen begrænses. KOBRA fokuserer på markederne i Skandinavien, men har endvidere mulighed for at investere i euro. KOBRA investerer i obligationer med en restløbetid op til 6 år. Investeringsstrategierne anvender finansiel gearing, og risikoprofilen vurderes som værende høj.
ISIN
DK0060455889
Benchmark fordeling
100% Øvrige
Indre værdi
147,8 DKK (22. september 2020)
Rådgivere
Nikolai Rasmussen - Nykredit Asset Management
ÅOP
1,87

Afkast

Indre værdi
147,80
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
**2020: År til dato
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,21 - -
1 uge -0,21 - -
1 måned -0,34 - -
3 måneder 2,21 - -
6 måneder 6,90 - -
År til dato 0,87 - -
1 år -1,22 - -
3 år p.a. 1,31 - -
5 år p.a. 4,92 - -
10 år p.a. - - -

Fordeling

Informationer omkring fordeling er ikke tilgængelige for denne fond

Beholdning

Der er ingen beholdningsinformationer for denne fond.

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060455889
Startdato 20. marts 2013
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende nej
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Nikolai Rasmussen - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Øvrige
Investeringsområde Europa
Benchmark -
Dagens tal
Indre værdi 147,80 22. september 2020, 15:45
Formue 147,8 22. september 2020
149,28 22. september 2020, 15:45
146,32 22. september 2020, 15:45
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-0,77 1,44 4,77 - -
Volatilitet
8,20 4,87 4,33 - -
Sharpe Ratio
-0,01 0,40 1,18 - -
Tracking Error
- - - - -
Information Ratio
- - - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste