Ansvarlige investeringer

Nykredit tager højde for miljø, social ansvarlighed og god selskabsledelse i investeringsprocessen.

Nykredits investeringspolitik

Nykredit har udarbejdet en politik for ansvarlige investeringer. Politikken skal sikre, at Nykredit indarbejder hensyn til miljø, social ansvarlighed og god selskabsledelse i hele investeringsprocessen. Derudover screener vi hvert kvartal samtlige selskaber i vores porteføljer for overholdelse af danske og internationale regelsæt.

Læs mere om den ansvarlige politik

Nykredit er en aktiv ejer

Vores tilgang går videre end blot køb og salg. Vi er løbende i kontakt med alle vores største investeringer, og vi stemmer på hovedparten. Det giver indsigt i udviklingen og mulighed for at påvirke, når det er relevant. Hvis et selskab bryder danske eller international regelsæt, så vil Nykredit vil forsøge at få selskabet til at ændre adfærd. Hvis dialogen ikke medfører en ændret adfærd, vil Nykredit skille sig af med papirerne.

Læs mere om Nykredits liste over ekskluderede selskaber
Læs mere om Screening og aktivt ejerskab

Anvendelse af bæredygtighedsanalyser i forvaltningen

Informationer om selskabers adfærd i forhold til kunder, medarbejdere og øvrige samfund kan have betydning for selskabets afkast. Vi finder frem til disse oplysninger gennem bæredygtighedsanalyser af de enkelte selskaber. Analyserne sammenligner selskabet med konkurrenter på miljø (E), sociale forhold (S) og ledelsesforhold (G), og bliver derfor kaldt for ESG-ratings. ESG-ratings er i dag en integreret del af vores aktive forvaltning og risikohåndtering. 

Læs mere om Nykredits ESG-analyser

Retningslinjer for investering i statsobligationer

Nykredits ambitioner om ansvarlige investeringer omfatter også investeringer i statsobligationer.
Vores investeringer skal overholde international ret. Vi mener, at demokrati og menneskerettigheder er katalysator for højere afkast og lavere risiko.

Læs mere om investering i statsobligationer

Sammen om ansvarlighed

Nykredit har siden 2008 forpligtet sig til at agere i overensstemmelse med de ti FN-støttede principper for ansvarlighed i Global Compact. Desuden har Nykredit som investor siden 2009 forpligtet sig til UN PRI, der er FN’s principper for ansvarlige investeringer. Endvidere samarbejder Nykredit med andre danske og nordiske investorer om nye metoder til at investere ansvarligt gennem Dansif og Carbon Disclosure Project. Sidst men ikke mindst deltager Nykredit aktivt i dialogen med danske myndigheder og organisationer om videreudviklingen af metoder inden for ansvarlige investeringer.

Nykredits afrapportering til UN PRI

UN PRI og de seks principper

Det danske samarbejde for ansvarlige investeringer Dansif

Carbon Disclosure Project

Nykredits afrapportering om aktivt ejerskab til Komité for God Selskabsledelse

Kom godt videre

Nykredits Investeringspolitik

Nykredits politik for bæredygtige investeringer bygger på samme erkendelse som Nykredits værdigrundlag.

Spørgsmål og svar om bæredygtige investeringer

I Nykredit Invest prioriterer vi bæredygtige investeringer højt. Nedenfor kan du se spørgsmål og svar omkring Nykredit og bæredygtige investeringer.

Derfor investerer vi i bæredygtige aktier

Hvad indebærer begrebet Bæredygtige Aktier af til og fravalg og få et par eksempler på konkrete investeringer, fonden har foretaget. Se video med Morten Gregersen.