Klagevejledning

Business mand gestikulerer og forklare

På denne side kan du se, hvem du skal kontakte, hvis der er noget, du ønsker at klage over.

Konti, depoter og rådgivning

Du bedes kontakte din rådgiver eller dit pengeinstitut, hvis du er utilfreds med noget, der vedrører egne konti, depoter eller rådgivning om dine investeringer i følgende investeringsforeninger:

  • Investeringsforeningen Nykredit Invest
  • Kapitalforeningen Nykredit Invest
  • Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)
  • Investeringsforeningen Multi Manager Invest
  • Kapitalforeningen Nykredit Alpha
  • Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros og
  • Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Produkter fra foreningerne

Er du utilfreds med noget, der direkte vedrører produkterne fra en af ovennævnte foreninger, kan du skrive til den pågældende investeringsforening via adressen herunder:

c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V

Nykredit Portefølje Administration vil herefter sørge for, at du får et svar og en forklaring på dine spørgsmål.

Klageansvarlig

Hvis vores svar ikke er tilfredsstillende, bedes du venligst kontakte den pågældende forenings klageansvarlige på følgende adresse:

c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
Att.: Den klageansvarlige

Ankeinstans

Er du ikke tilfreds med Nykredit Invests behandling af din klage, kan du henvende dig til Det finansielle ankenævn. Det finansielle ankenævn er i medfør af lov om forbrugerklager godkendt til at behandle klager over bl.a. investeringsfonde. Adressen er:

Det finansielle ankenævn
Store Kongensgade 62, 2
1264 København K

Andre kontaktoplysninger:

mail: sek@fanke.dk
tlf..: 35 43 63 33

Er du erhvervsdrivende, kan du alene forvente at få behandlet din klage, hvis den ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat medlemsforhold.

kom godt videre

Om Nykredit Invest

Nykredit Invest blev etableret i 2000 og er i dag en af Danmarks større investeringsforeninger.

Ansvar

Alle rettigheder til materiale tilhører Nykredit Invest, og enhver tilgængeliggørelse for almenheden, videredistribution eller gengivelse af materiale kræver forudgående tilladelse fra Nykredit Invest.

Vores filosofi

Det er vores opgave at få din formue til at vokse. Det gør vores erfarne specialister ud fra tre grundlæggende principper: robust, ambitiøst og ansvarligt.