Ansvar

Alle rettigheder til materiale, herunder de viste data og informationer mv., tilhører Nykredit Invest, og enhver eksemplarfremstilling, tilgængeliggørelse for almenheden, videredistribution eller gengivelse af materiale, eller uddrag af materiale, er ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra Nykredit Invest.

Rettigheder

Alle rettigheder til materiale, herunder de viste data og informationer mv., tilhører Nykredit Invest, og enhver eksemplarfremstilling, tilgængeliggørelse for almenheden, videredistribution eller gengivelse af materiale, eller uddrag af materiale, er ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra Nykredit Invest.

Særlige forbehold

Oplysninger på hjemmesiden

Nykredit koncernen, Investeringsforeningen Nykredit Invest, Investeringsforeningen Multi Manager Invest, Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening), Kapitalforeningen Nykredit Invest, Nykredit Invest Engros, Nykredit Invest Almen Bolig og Kapitalforeningen Nykredit Alpha bestræber sig på, at oplysningerne på denne hjemmeside er så korrekte og opdaterede som muligt men påtager sig ikke ansvar herfor. Oplysningerne er alene ment som en generel service og orientering. Alle oplysninger kan blive ændret uden varsel, ligesom der kan forekomme tekniske fejl og afbrydelser. Nykredit koncernen, Investeringsforeningen Nykredit Invest, Investeringsforeningen Multi Manager Invest, Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening), Kapitalforeningen Nykredit Invest, Nykredit Invest Engros, Nykredit Invest Almen Bolig og Kapitalforeningen Nykredit Alpha påtager sig ikke ansvar for, om oplysninger på denne hjemmeside er korrekte, fyldestgørende eller tilgængelige.

Data og filer
Nykredit koncernen, Investeringsforeningen Nykredit Invest, Investeringsforeningen Multi Manager Invest, Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening), Kapitalforeningen Nykredit Invest, Nykredit Invest Engros, Nykredit Invest Almen Bolig og Kapitalforeningen Nykredit Alpha bestræber sig på at holde hjemmesiden fri for elementer, som kan overføres til og genere eller beskadige brugerens computer eller derpå lagrede data, men kan ikke udelukke, at sådanne kan forekomme, og Nykredit koncernen, Investeringsforeningen Nykredit Invest, Investeringsforeningen Multi Manager Invest, Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening), Kapitalforeningen Nykredit Invest, Nykredit Invest Engros, Nykredit Invest Almen Bolig og Kapitalforeningen Nykredit Alpha påtager sig intet ansvar herfor eller konsekvenserne heraf.

Rådgivning
Oplysninger på denne hjemmeside kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold og kan ikke påberåbes som grundlag for en beslutning om køb eller salg (eller undladelse heraf) af Nykredit koncernens, Investeringsforeningen Nykredit Invests, Investeringsforeningen Multi Manager Invests, Placeringsforeningen Nykredit Invests (kapitalforening), Kapitalforeningen Nykredit Invests, Nykredit Invest Engros’, Nykredit Invest Almen Boligs og Kapitalforeningen Nykredit Alpha’s produkter, og Nykredit koncernen, Investeringsforeningen Nykredit Invest, Investeringsforeningen Multi Manager Invest, Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening), Kapitalforeningen Nykredit Invest, Nykredit Invest Engros, Nykredit Invest Almen Bolig og Kapitalforeningen Nykredit Alpha påtager sig ikke noget ansvar for beslutninger eller dispositioner, der træffes eller foretages, eller undlades at blive truffet eller foretaget, på baggrund af oplysninger på denne hjemmeside.

Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold, og Nykredit koncernen, Investeringsforeningen Nykredit Invest, Investeringsforeningen Multi Manager Invest, Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening), Kapitalforeningen Nykredit Invest, Nykredit Invest Engros, Nykredit Invest Almen Bolig og Kapitalforeningen Nykredit Alpha gør opmærksom på, at oplysninger på hjemmesiden om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast, fremtidige afkast eller kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurser.

Nykredit koncernen, Investeringsforeningen Nykredit Invest, Investeringsforeningen Multi Manager Invest, Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening), Kapitalforeningen Nykredit Invest, Nykredit Invest Engros, Nykredit Invest Almen Bolig og Kapitalforeningen Nykredit Alpha gør opmærksom på, at såfremt hjemmesiden indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Nykredit koncernen, Investeringsforeningen Nykredit Invest, Investeringsforeningen Multi Manager Invest, Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening), Kapitalforeningen Nykredit Invest, Nykredit Invest Engros, Nykredit Invest Almen Bolig og Kapitalforeningen Nykredit Alpha gør desuden opmærksom på, at såfremt oplysninger på hjemmesiden baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning.

Danske investorer
Denne hjemmeside, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer. Den henvender sig derfor ikke til personer i jurisdiktioner, hvor udgivelse af og adgang til en hjemmeside af denne karakter er underlagt særlige restriktioner. Oplysninger og materiale vedrørende finansielle ydelser eller produkter, der er tilgængeligt via denne hjemmeside, er ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt, eller til personer over for hvem et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt. Personer, der kommer i besiddelse af sådant materiale, er forpligtede til selv at undersøge og iagttage sådanne restriktioner.

Links
Links til andre hjemmesider er alene etableret til brugerens orientering. Nykredit koncernen, Investeringsforeningen Nykredit Invest, Investeringsforeningen Multi Manager Invest, Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening), Kapitalforeningen Nykredit Invest, Nykredit Invest Engros, Nykredit Invest Almen Bolig og Kapitalforeningen Nykredit Alpha er ikke ansvarlig for informationer gjort tilgængelig af tredjemand, uanset at der kan opnås adgang til dem via et link fra denne hjemmeside.