Aktivt ejerskab

Vi arbejder aktivt for at skabe et godt afkast på en samfundsansvarlig og bæredygtig måde.

Sådan udøver vi aktivt ejerskab

Bæredygtig investering slutter ikke ved beslutningen om køb af et konkret værdipapir. Efter købet fortsætter vi med at monitorere vores investeringer samt risici og muligheder. Og vi gør mere end det.

Som langsigtet investor har vi en oprigtig interesse i, hvordan den enkelte virksomhed driver sin forretning - både på kort og lang sigt.

Vi har både muligheden og ansvaret for at være aktive ejere ved at være i dialog med de virksomheder, som vi investerer i, og potentielt påvirke deres adfærd.

Målsætningen med aktivt ejerskab er at guide og fremme den langsigtede værdiskabelse til gavn for vores kunder. I praksis indgår disse to væsentlige elementer:

  • Brug af stemmeret på generalforsamlinger i vores aktieporteføljer
  • Direkte dialog og engagement med virksomhederne

Nykredit følger EFAMA’s retningslinjer for god selskabsledelse.

Du kan læse mere om vores principper for aktivt ejerskab og stemmeafgivelse i Politik for Bæredygtige investeringer.

I overstående modul, kan du søge på vores stemmeafgivelse på genneralforsamlinger og fonde. For enkelte fonde går data kun tilbage til maj 2022. 

Disclaimer

Data er kun tilgængelige fra perioden 1.april 2022 og frem. Før 1. april anvendte Nykredit en anden serviceudbyder til afstemning på generalforsamlinger. Derfor fremgår data fra den tidligere serviceudbyder ikke, da disse data p.t. ikke er understøttet i dette interface.