Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros

Foreningen henvender sig primært til institutionelle og professionelle investorer samt til investorer, der har indgået en kundeaftale om porteføljeforvaltning med et pengeinstitut eller fondsmæglerselskab.

Medlemmernes indskud investeres i værdipapirer i overensstemmelse med de investeringsrammer, der er gældende for de enkelte afdelinger.

Daglig ledelse

Foreningen har en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsens primære opgave er at sikre, at foreningen drives forsvarligt og i tråd med vedtægterne og Investoroplysningerne. Den daglige ledelse varetages af foreningens forvalter.

Enhver, der køber investeringsbeviser i én af Nykredit Invest Engros afdelinger og lader beviserne notere på navn senest en uge før foreningens generalforsamling, er stemmeberettiget på generalforsamlingen.

 

Om Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros
Produkter i Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros
Organisation

Bestyrelse

 
Niels-Ulrik Mousten Formand, Direktør

Jesper Lau Hansen

Professor ved Københavns Universitet
Charlotte Mark cand.scient.pol.
Tine Roed Direktør, cand.jur.

Direktionen

 
Direktør Erling Skorstad og Tage Fabrin-Brasted
Porteføljeforvalter  Nykredit Asset Management
Investeringsforvaltningsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotselskab BNYM (The Bank of New York Mellon SA/NV) 

Revision

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg C

 

Foreningens adresse

Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
CVR nr.: 37 77 99 70
Kalvebod Brygge 1 – 3
1780 København V