Engros Kredit Fokus

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Engros Kredit Fokus
Investerings-strategi
Målet med afdeling Kredit Fokus er at opnå et stabilt positivt afkast ved investering i en koncentreret portefølje på 10-30 obligationsudstedere. Afdelingen vil primært placere sine midler i europæiske og amerikanske erhvervsobligationer med en kreditrating på minimum BB-/Ba3. Maskimalt 15% af afdelingens formue kan placeres i obligationer uden kreditrating. Afdelingen kan endvidere investere i europæiske stats- og realkreditobligationer med en kreditrating på minimum BB-/Ba3. Afdelingen følger ikke et benchmark (sammenligningsgrundlag). Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Som Investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de obligationer, der forventedes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen.
ISIN
DK0060949618
Benchmark fordeling
100% Obligationer
Indre værdi
889,2 DKK (27. september 2022)
Rådgivere
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
ÅOP
0,47

Afkast

Indre værdi
889,20
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
**2022: År til dato
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,19 - -
1 uge -1,74 - -
1 måned -3,36 0,20 -
3 måneder -2,22 1,07 -
6 måneder -7,70 0,19 -
År til dato -10,75 0,67 -
1 år -11,06 1,53 -
3 år p.a. -2,43 1,52 -
5 år p.a. - - -
10 år p.a. - - -

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Opdateret 31. maj 2022
Opdateret 31. maj 2022

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. maj 2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
27. januar 2022 17 DKK 1.000,00 DKK
16. april 2021 19 DKK 1.000,00 DKK
29. januar 2020 36 DKK 1.000,00 DKK
29. januar 2019 26 DKK 1.000,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060949618
Startdato 20. marts 2018
Stykstørrelse 1.000,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde -
Benchmark -
Dagens tal
Indre værdi 889,20 27. september 2022, 16:11
Formue 889,2 27. september 2022
1.006,29 25. maj 2021, 16:28
1.000,27 25. maj 2021, 16:28
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-8,95 -1,71 - - -
Volatilitet
6,92 6,63 - - -
Sharpe Ratio
-1,27 -0,17 - - -
Tracking Error
- - - - -
Information Ratio
- - - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste