Engros Kredit Fokus

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Engros Kredit Fokus
Investerings-strategi
Målet med afdeling Kredit Fokus er at opnå et stabilt positivt afkast ved investering i en koncentreret portefølje på 10-30 obligationsudstedere. Afdelingen vil primært placere sine midler i europæiske og amerikanske erhvervsobligationer med en kreditrating på minimum BB-/Ba3. Maskimalt 15% af afdelingens formue kan placeres i obligationer uden kreditrating. Afdelingen kan endvidere investere i europæiske stats- og realkreditobligationer med en kreditrating på minimum BB-/Ba3. Afdelingen følger ikke et benchmark (sammenligningsgrundlag). Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Som Investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de obligationer, der forventedes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen.
ISIN
DK0060949618
Benchmark fordeling
100% Obligationer
Indre værdi
1011,62 DKK (22. oktober 2021)
Rådgivere
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
ÅOP
0,47

Afkast

Indre værdi
1.011,62
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
**2021: År til dato
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,06 - -
1 uge -0,15 - -
1 måned -0,67 -0,08 -
3 måneder -0,36 -0,40 -
6 måneder 0,58 0,25 -
År til dato 1,85 2,18 -
1 år 3,96 2,23 -
3 år p.a. 3,58 1,53 -
5 år p.a. - - -
10 år p.a. - - -

Fordeling

Opdateret 30. juni 2021
Opdateret 30. juni 2021

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 30. juni 2021

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
16. april 2021 19 DKK 1.000,00 DKK
29. januar 2020 36 DKK 1.000,00 DKK
29. januar 2019 26 DKK 1.000,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060949618
Startdato 20. marts 2018
Stykstørrelse 1.000,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde -
Benchmark -
Dagens tal
Indre værdi 1.011,62 22. oktober 2021, 16:07
Formue 1011,62 22. oktober 2021
1.006,29 25. maj 2021, 16:28
1.000,27 25. maj 2021, 16:28
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
4,75 3,46 - - -
Volatilitet
2,53 5,62 - - -
Sharpe Ratio
1,95 0,70 - - -
Tracking Error
- - - - -
Information Ratio
- - - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste