Engros Danske Fokusaktier - KL

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Engros Danske Fokusaktier - KL
Investerings-strategi
Danske Fokusaktier – KL investerer i en koncentreret portefølje af 15-20 børsnoterede danske aktier. Vi holder over 200 møder om året med virksomheder og har derfor et særligt kendskab til selskaberne i porteføljen. Vi investerer bredt på tværs af sektorer i både store og små selskaber. Udvælgelsen af selskaber sker med udgangspunkt i det enkelte selskab uafhængigt af markedsudviklingen. Ingen selskaber i porteføljen må udgøre mere end 10% af den samlede formue. Afdelingen er målrettet den erfarne investor med en høj risikoprofil.
ISIN
DK0060761492
Benchmark fordeling
100% Aktier
Indre værdi
1627,99 DKK (6. juni 2023)
Rådgivere
Hans Kjær - Nykredit Bank A/S
Karsten Trøstrup - Nykredit Bank A/S

Afkast

Indre værdi
1.627,99
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: OMXC Cap GI
*Benchmark: OMXC Cap GI
**2023: År til dato
*Benchmark: OMXC Cap GI
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,69 - 0,00
1 uge 0,87 - 1,01
1 måned 1,23 2,30 0,21
3 måneder 3,21 1,48 4,08
6 måneder 10,09 2,73 4,08
År til dato 9,53 2,43 -12,29
1 år 13,13 9,07 -12,29
3 år p.a. 13,27 2,38 10,73
5 år p.a. 11,37 2,17 9,73
10 år p.a. 16,69 3,07 15,07

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Opdateret 30. april 2023
Opdateret 30. april 2023
Opdateret 30. april 2023

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 30. april 2023

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
Transaktionsomkostninger {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Prospekt
Vedtægter
Central information
Priips historiske afkast
SFDR-rapport
Bæredygtighedsrelateret information
Dato Udbytte Stykstørrelse
26. januar 2023 160 DKK 1.000,00 DKK
27. januar 2022 325 DKK 1.000,00 DKK
27. januar 2021 221 DKK 1.000,00 DKK
29. januar 2020 118 DKK 1.000,00 DKK
29. januar 2019 43 DKK 1.000,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060761492
Startdato 7. maj 2010
Stykstørrelse 1.000,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Hans Kjær - Nykredit Bank A/S
Karsten Trøstrup - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Aktier
Investeringsområde Danmark
Benchmark OMXC Cap GI
Dagens tal
Indre værdi -
Formue 1627,99 6. juni 2023
-
-
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
10,52 13,26 11,34 16,39 -
Volatilitet
23,80 17,64 17,52 15,03 -
Sharpe Ratio
0,47 0,78 0,70 1,10 -
Tracking Error
- - - - -
Information Ratio
- - - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste