Bæredygtige Højrenteobligationer

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Bæredygtige Højrenteobligationer
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i højtforrentede obligationer udstedt af selskaber, der er hører hjemme eller har hovedaktivitet i Europa. Kreditvurderingen for værdipapirerne i afdelingen vil normalt ligge i området BB+ til B-, men 20% af porteføljen kan placeres i værdipapirer med en kreditvurdering på CC+ og derunder.
ISIN
DK0016028020
Benchmark fordeling
Indre værdi
104,35 DKK (3. februar 2023)
Rådgivere
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management

Afkast

Indre værdi
104,35
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: iBoxx EUR Liquid High Yield ex-Financials 75
*Benchmark: iBoxx EUR Liquid High Yield ex-Financials 75
**2023: År til dato
*Benchmark: iBoxx EUR Liquid High Yield ex-Financials 75
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,35 - 0,37
1 uge 1,42 - 1,40
1 måned 4,10 1,33 4,22
3 måneder 7,56 2,04 7,71
6 måneder 3,08 1,06 7,71
År til dato 4,59 1,82 4,73
1 år -3,98 2,49 -3,94
3 år p.a. -1,05 0,45 -0,68
5 år p.a. 0,67 0,73 0,77
10 år p.a. 2,55 0,31 2,78

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Svanemærket
Svanemærket

Når en investering er svanemærket, er det din garanti for, at investeringerne lever op til en lang række krav til bæredygtighed, der bliver kontrolleret af Miljømærkning Danmark. Det betyder bl.a., at der er særlige typer af virksomheder, man ikke må investere i – fx våben- og olieproducenter – og at mindst halvdelen af de virksomheder, som vi investerer i på dine vegne, skal være langt fremme på bæredygtighed set i forhold til deres konkurrenter.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

Fordeling

Opdateret 31. december 2022
Opdateret 31. december 2022

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. december 2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
Transaktionsomkostninger {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Prospekt
Vedtægter
Central information
Priips historiske afkast
SFDR-rapport
Bæredygtighedsrelateret information
Dato Udbytte Stykstørrelse
25. januar 2022 4,3 DKK 10.000,00 DKK
25. januar 2021 0,3 DKK 10.000,00 DKK
27. januar 2020 4,4 DKK 10.000,00 DKK
25. januar 2019 1,9 DKK 10.000,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0016028020
Startdato 31. august 1999
Stykstørrelse 10.000,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde Europa
Benchmark iBoxx EUR Liquid High Yield ex-Financials 75
Dagens tal
Indre værdi -
Formue 104,35 3. februar 2023
-
-
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-5,45 -1,56 0,31 2,40 4,46
Volatilitet
12,85 10,36 8,33 6,64 -
Sharpe Ratio
-0,41 -0,09 0,11 0,42 -
Tracking Error
8,67 4,97 3,84 2,78 4,22
Information Ratio
0,00 -0,07 -0,03 -0,08 -0,31

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste