Engros Globale Aktier Basis ESG

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Engros Globale Aktier Basis ESG
Investerings-strategi
Afdelingen investerer primært globalt i aktier. Afdelingen kan herudover investere op til 10% af sin formue i andre instrumenter, der ikke er optaget til handel på Federation of Europiean Scurities Exchanges, World Federation of Exchanges eller London Stock Exchange. Afdelingen kan endvidere investere op til 10% i UCITS compliant exchanges traded funds. Afdelingen følger en passiv investeringsstil, hvor formålet med afdelingen er at følge afkastudviklingen i MSCI ACWI ESG.Afdelingen henvender sig til en videre kreds af institutionelle investorer.
ISIN
DK0060654572
Benchmark fordeling
100% Aktier
Indre værdi
140,78 DKK (26. september 2022)
Rådgivere
Kasper Hansen - Nykredit Asset Management
ÅOP
0,55

Afkast

Indre værdi
140,78
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: MSCI ACWI ESG Net USD RT indeks målt i DKK
**2022: År til dato
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,64 - 1,74
1 uge -2,74 - -0,46
1 måned -7,42 -4,87 -3,20
3 måneder -1,74 -1,49 -10,13
6 måneder -10,26 -8,29 -12,52
År til dato -13,71 -4,35 -14,70
1 år -7,09 -2,72 -3,13
3 år p.a. 8,15 -0,93 9,12
5 år p.a. 9,01 0,56 8,62
10 år p.a. - - -

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Opdateret 31. juli 2022
Opdateret 31. juli 2022
Opdateret 31. juli 2022

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. juli 2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
25. januar 2022 9,8 DKK 100,00 DKK
25. januar 2021 1,7 DKK 100,00 DKK
27. januar 2020 5,1 DKK 100,00 DKK
25. januar 2019 5,4 DKK 100,00 DKK
26. januar 2018 12,9 DKK 100,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060654572
Startdato 19. januar 2016
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Kasper Hansen - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil passiv
Type Aktier
Investeringsområde Verden
Benchmark MSCI ACWI ESG Net USD RT indeks målt i DKK
Dagens tal
Indre værdi -
Formue 140,78 26. september 2022
-
-
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-3,07 11,09 10,61 - -
Volatilitet
16,14 16,07 14,45 - -
Sharpe Ratio
-0,10 0,76 0,80 - -
Tracking Error
- - - - -
Information Ratio
- - - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste