Risiko

Hvor stor en risiko vil du tage?

Når du investerer dine penge, gør du det først og fremmest for at opnå et højt afkast. Men jo højere afkast, du ønsker at få, jo større risiko er du også nødt til at acceptere. For afkast og risiko går hånd i hånd.

Risiko i forbindelse med investering bliver af mange opfattet som risikoen for at miste dele af eller hele sin investering. Men det er mere korrekt at beskrive risiko i forbindelse med investering som en investerings udsving over en periode, hvor der eksisterer en vis sammenhæng mellem det forventede afkast og risikoen.

Afkast

Det økonomiske resultat af en investering, som normalt måles ved den årlige rente, som forventes af investeringen. Der kan i nogle tilfælde også være tale om negativt afkast, det vil sige, at investeringen er blevet mindre værd.

Risiko

Angiver med hvor stor sikkerhed det fremtidige afkast kan forudsiges, eller hvor meget afkastet vil svinge fra det ene år til det næste.
Ønsker du en lav risiko ved investering, må du forvente et mindre afkast, i forhold til hvis du investerer med høj risiko.

Den personlige holdning til risiko bliver ofte omtalt som en ”mavefornemmelse” i forhold til, hvor store udsving i kurserne, du er villig til at acceptere. Denne fornemmelse bruger vi som input i den investeringsrådgivning, du får, og vi holder den op imod dit formål med investeringen og din investeringshorisont. På den baggrund kan en rådgiver anbefale, hvor høj en andel af aktier du bør overveje at have.

Risikoniveauet skal tilpasses til lige netop din personlige investeringsprofil og med de rette valg, har du mulighed for at opnå et afkast, der er højere en renten på en bankkonto. 
Aktier og obligationer
Når du hører ordet investering, tænker du sikkert på aktier og obligationer. Aktier er som udgangspunkt den mest risikofyldte af de to investeringsmuligheder. Obligationer har dog også forskellige risici, afhængigt af hvilken type obligationer, der er tale om.  

Med aktier kan du opleve store udsving, hvor udsvingerne til sammenligning er væsentligt mindre for realkreditobligationer - og temmelig små for statsobligationer. Det samlede aktieafkast er dog højere end afkastet på statsobligationer. På grund af de kortsigtede udsving, er det også vigtigt at være bevidst om, at aktieandelen af en investering bør være højere ved en lang investeringshorisont end ved kort horisont. Dette gælder uanset din personlige holdning til risiko.

Investeringsrådgivning i Nykredit

Nykredit Invest samarbejder med Nykredit koncernen om distribution af produkter. Du kan derfor få rådgivning og købe Nykredit Invests produkter i alle Nykredits centre.

Når Nykredit rådgiver dig om investering og præsenterer dig for investeringsforslag, er det vigtigt, at der bliver taget udgangspunkt i din situation. Lovgivningen på området stiller krav om, at vi skal rådgive på baggrund af:

  • Formålet med din investering
  • Dine økonomiske forhold
  • Dit kendskab til og din erfaring med investeringsprodukter