Fusioner i Nykredit Invest

Forslag til fusioner af afdelinger i Investeringsforeningen Nykredit Invest

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Nykredit Invest har den 17. marts 2022 oprettet fusionsplaner og -redegørelser vedrørende fusion af:

 • Afdeling Globale Aktier SRI (SE nr. 30 99 04 39) og afdeling Globale Fokusaktier (SE nr. 33 13 90 39) med sidstnævnte som fortsættende afdeling
 • Afdeling Globale Aktier SRI Akk. (SE nr. 29 07 62 86) og afdeling Globale Fokusaktier Akk. (SE nr. 29 10 01 28) med sidstnævnte som fortsættende afdeling
 • Afdeling Balanced Risk Allocation (SE nr. 33 46 48 27) og afdeling Taktisk Allokering (SE nr. 33 14 07 62) med sidstnævnte som fortsættende afdeling.

Fusionerne er betinget af, at de vedtages i de ophørende enheder på en ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest den 19. april 2022. Fusionerne er endvidere betinget af Finanstilsynets godkendelse.

I forbindelse med fusionerne kan du finde følgende dokumenter nedenfor:

 • Fusionsplan og -redegørelse for afdelingerne Globale Aktier SRI og Globale Fokusaktier
 • Den uafhængige revisors erklæring om kreditorernes stilling efter fusion for afdelingerne Globale Aktier SRI og Globale Fokusaktier
 • Fusionsplan og -redegørelse for afdelingerne Globale Aktier SRI Akk. og Globale Fokusaktier Akk.
 • Den uafhængige revisors erklæring om kreditorernes stilling efter fusion for afdelingerne Globale Aktier SRI Akk. og Globale Fokusaktier Akk.
 • Fusionsplan og -redegørelse for afdelingerne Balanced Risk Allocation og Taktisk Allokering
 • Den uafhængige revisors erklæring om kreditorernes stilling efter fusion for afdelingerne Balanced Risk Allocation
 • Gældende vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest
 • Årsrapporter for 2019, 2020 og 2021 for Investeringsforeningen Nykredit Invest
 • Fondsbørsmeddelelse af 22. marts 2022

Forslag til fusion af afdelinger i Værdipapirfonden NPA

Bestyrelsen i Værdipapirfonden NPA har den 2. maj 2022 oprettet fusionsplan og -redegørelse vedrørende fusion af:

Afdeling Nykredit Invest Balanced Risk Allocation – PF KL (SE nr. 12 91 93 60 ) og afdeling Nykredit Invest Taktisk Allokering – Portefølje KL  (SE nr. 12 91 93 28) med sidstnævnte som fortsættende afdeling

Fusionen er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

I forbindelse med fusionerne kan du finde følgende dokumenter nedenfor:

 • Fusionsplan og -redegørelse for afdelingerne Nykredit Invest Balanced Risk Allocation – PF KL og Nykredit Invest Taktisk Allokering – Portefølje KL
 • Den uafhængige revisors erklæring om kreditorernes stilling efter fusion for afdelingerne Nykredit Invest Balanced Risk Allocation – PF KL og Nykredit Invest Taktisk Allokering – Portefølje KL
 • Gældende fondsbestemmelser for Værdipapirfonden NPA
 • Årsrapporter for 2019, 2020 og 2021 for Værdipapirfonden NPA