Placeringsforeningen Nykredit Invest (Kapitalforening)

Planceringsforeningen Nykredit Invest (Kapitalforening) er ejet af medlemmerne og samarbejder med Nykredit koncernen.

Medlemmernes indskud investeres i værdipapirer i overensstemmelse med de investeringsrammer, der er gældende for de enkelte afdelinger.

Daglig ledelse

Foreningen har en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsens primære opgave er at sikre, at foreningen drives forsvarligt og i tråd med vedtægterne, som er godkendt af Finanstilsynet. Den daglige ledelse varetages af et investeringsforvaltningsselskab. Enhver, der køber beviser i Placeringsforeningen Nykredit Invest (Kapitalforening), og lader beviserne notere på navn senest 4 uger før foreningens generalforsamling, er stemmeberettiget på generalforsamlingen.

Bestyrelse

 
Niels-Ulrik Mousten Formand, Direktør
Jesper Lau Hansen Professor ved Københavns Universitet
Anne Hasløv Direktør, Dansk Standard
Tine Roed Direktør, DI Organisationen for erhvervslivet

Direktionen

 
Direktør Martin Udbye Madsen og Tage Fabrin-Brasted
Investeringsrådgiver Nykredit Asset Management
Investeringsforvaltningsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotselskab Nykredit Bank A/S

Revision

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg C

 

Foreningens adresse

Placeringsforeningen Nykredit Invest (Kapitalforening)
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
CVR nr.: 32 82 59 23
Kalvebod Brygge 1-3
1780  København V