Nykredit Inves

Placeringsforeningen Nykredit Invest (Kapitalforening)

Planceringsforeningen Nykredit Invest (Kapitalforening) er ejet af medlemmerne og samarbejder med Nykredit koncernen.

Medlemmernes indskud investeres i værdipapirer i overensstemmelse med de investeringsrammer, der er gældende for de enkelte afdelinger.

Daglig ledelse

Foreningen har en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsens primære opgave er at sikre, at foreningen drives forsvarligt og i tråd med vedtægterne, som er godkendt af Finanstilsynet. Den daglige ledelse varetages af et investeringsforvaltningsselskab. Enhver, der køber beviser i Placeringsforeningen Nykredit Invest (Kapitalforening), og lader beviserne notere på navn senest 4 uger før foreningens generalforsamling, er stemmeberettiget på generalforsamlingen.

Om Placeringsforeningen Nykredit Invest
Produkter i Placeringsforeningen Nykredit Invest (Kapitalforening)
Organisation

Bestyrelse

 
Niels-Ulrik Mousten Formand, Direktør
Jesper Lau Hansen Professor ved Københavns Universitet
Charlotte Mark cand.scient.oecon.
Tine Roed Direktør, cand.jur.

Direktionen

 
Direktør Erling Skorstad og Tage Fabrin-Brasted
Porteføljeforvalter Nykredit Asset Management
Investeringsforvaltningsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotselskab BNYM (The Bank of New York Mellon SA/NV) 

Revision

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg C

 

Foreningens adresse

Placeringsforeningen Nykredit Invest (Kapitalforening)
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
CVR nr.: 32 82 59 23
Kalvebod Brygge 1-3
1780  København V