Danske Fokusaktier

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Danske Fokusaktier (NYKDFA)
Investerings-strategi
Danske Fokusaktier investerer i en koncentreret portefølje af 10-20 børsnoterede danske aktier. Vi holder over 200 møder om året med virksomheder og har derfor et særligt kendskab til de selskaberne i porteføljen. Vi investerer bredt på tværs af sektorer i både store og små selskaber. Udvælgelsen af selskaber sker med udgangspunkt i det enkelte selskab uafhængigt af markedsudviklingen. Ingen selskaber i porteføljen må udgøre mere end 10% af den samlede formue. Afdelingen er målrettet den erfarne investor med en høj risikoprofil.
ISIN
DK0060231777
Benchmark fordeling
100% Aktier
Indre værdi
159,53 DKK (1. december 2022)
Rådgivere
Hans Kjær - Nykredit Asset Management
Karsten Trøstrup - Nykredit Asset Management
ÅOP
1,49

Afkast

Indre værdi
159,53
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: OMXC Cap GI
*Benchmark: OMXC Cap GI
**2022: År til dato
*Benchmark: OMXC Cap GI
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 1,55 - 1,70
1 uge 1,90 - 1,89
1 måned 7,12 0,82 5,63
3 måneder 6,73 5,46 5,63
6 måneder 3,74 6,80 -0,36
År til dato -9,18 6,63 -10,98
1 år -5,02 6,87 -10,98
3 år p.a. 11,76 1,17 12,57
5 år p.a. 9,86 1,66 10,34
10 år p.a. 16,41 1,72 15,36

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Opdateret 31. august 2022
Opdateret 31. august 2022
Opdateret 31. august 2022

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. august 2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
21. januar 2022 20,3 DKK 100,00 DKK
21. januar 2021 11,7 DKK 100,00 DKK
23. januar 2020 11 DKK 100,00 DKK
23. januar 2019 6,8 DKK 100,00 DKK
24. januar 2018 9,9 DKK 100,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060231777
Startdato 21. juni 2010
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Hans Kjær - Nykredit Asset Management
Karsten Trøstrup - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Aktier
Investeringsområde Danmark
Benchmark OMXC Cap GI
Dagens tal
Indre værdi 160,05 2. december 2022, 16:09
Formue 159,53 1. december 2022
185,89 25. maj 2021, 16:28
185,37 25. maj 2021, 16:28
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-5,91 11,19 9,35 16,23 -
Volatilitet
25,55 20,72 17,51 15,01 -
Sharpe Ratio
-0,12 0,63 0,62 1,10 -
Tracking Error
24,53 14,52 11,30 8,49 -
Information Ratio
0,27 -0,05 -0,04 0,12 -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste