Danske Fokusaktier

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Danske Fokusaktier (NYKDFA)
Investerings-strategi
Danske Fokusaktier investerer i en koncentreret portefølje af 10-20 børsnoterede danske aktier. Vi holder over 200 møder om året med virksomheder og har derfor et særligt kendskab til de selskaberne i porteføljen. Vi investerer bredt på tværs af sektorer i både store og små selskaber. Udvælgelsen af selskaber sker med udgangspunkt i det enkelte selskab uafhængigt af markedsudviklingen. Ingen selskaber i porteføljen må udgøre mere end 10% af den samlede formue. Afdelingen er målrettet den erfarne investor med en høj risikoprofil.
ISIN
DK0060231777
Benchmark fordeling
100% Aktier
Indre værdi
187,4 DKK (11. juni 2021)
Rådgivere
Hans Kjær - Nykredit Asset Management
Karsten Trøstrup - Nykredit Asset Management
ÅOP
1,59

Afkast

Indre værdi
187,40
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: OMXC Cap GI
*Benchmark: OMXC Cap GI
**2021: År til dato
*Benchmark: OMXC Cap GI
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,00 - -0,21
1 uge 0,59 - 1,19
1 måned 5,94 3,86 2,14
3 måneder 11,79 -1,37 13,27
6 måneder 19,13 2,28 19,37
År til dato 13,47 2,46 12,14
1 år 39,81 -2,02 37,78
3 år p.a. 16,74 -0,15 17,81
5 år p.a. 13,81 1,15 15,72
10 år p.a. 17,30 2,00 16,27

Fordeling

Opdateret 28. februar 2021
Opdateret 28. februar 2021
Opdateret 28. februar 2021

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 28. februar 2021

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
21. januar 2021 11,7 DKK 100,00 DKK
23. januar 2020 11 DKK 100,00 DKK
23. januar 2019 6,8 DKK 100,00 DKK
24. januar 2018 9,9 DKK 100,00 DKK
17. januar 2017 31,3 DKK 100,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060231777
Startdato 21. juni 2010
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Hans Kjær - Nykredit Asset Management
Karsten Trøstrup - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Aktier
Investeringsområde Danmark
Benchmark OMXC Cap GI
Dagens tal
Indre værdi 185,63 25. maj 2021, 16:28
Formue 187,4 11. juni 2021
185,89 25. maj 2021, 16:28
185,37 25. maj 2021, 16:28
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
36,67 16,60 12,44 16,70 -
Volatilitet
12,95 16,48 14,21 14,21 -
Sharpe Ratio
2,52 1,04 0,92 1,17 -
Tracking Error
3,31 3,05 3,01 3,98 -
Information Ratio
-0,41 -0,28 -0,64 0,26 -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste