Kredit Fokus KL

Morningstar

Ikke ratet

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Kredit Fokus KL
Investerings-strategi
Målet med afdelingen er at opnå et stabilt positivt afkast ved investering i en koncentreret portefølje på 10-20 obligationsudstedere. Afdelingen vil primært placere sine midler i europæiske og amerikanske erhvervsobligationer med en kreditrating på minimum BB-/Ba3. Maksimalt 15% af afdelingens formue kan placeres i obligationer uden kreditrating. Afdelingen kan endvidere investere i europæiske stats- og realkreditobligationer med en kreditrating på minimum BB-/Ba3. Afdelingen følger ikke et benchmark, kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til investorene og følger en aktiv investeringsstrategi. Investorene i afdelingen får løbende pleje og risikospredning af sine investeringer. Vi prøver at finde de obligationer, der forventedes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning.
ISIN
DK0061066842
Benchmark fordeling
100% Obligationer
Indre værdi
101,5 DKK (10. august 2020)
Rådgivere
Rasmus Gutknecht - Nykredit Bank A/S
ÅOP
0,97

Afkast

Indre værdi
101,50
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporates TR EUR
*Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporates TR EUR
**2020: År til dato
*Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporates TR EUR
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,11 - 0,16
1 uge 0,58 - 0,38
1 måned 1,39 0,15 1,41
3 måneder 4,03 1,19 3,68
6 måneder -2,34 -0,74 -0,84
År til dato -1,96 -1,26 0,25
1 år -0,21 0,78 -0,42
3 år p.a. - - -
5 år p.a. - - -
10 år p.a. - - -

Fordeling

Opdateret 30. april 2020
Opdateret 30. april 2020

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 30. april 2020

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
23. januar 2020 2,4 DKK 100,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0061066842
Startdato 4. september 2018
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Rasmus Gutknecht - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde Europa
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporates TR EUR
Dagens tal
Indre værdi -
Formue 101,5 10. august 2020
-
-
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-0,93 - - - -
Volatilitet
8,63 - - - -
Sharpe Ratio
-0,02 - - - -
Tracking Error
2,32 - - - -
Information Ratio
-0,14 - - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste