Kapitalforeningen Nykredit Alpha

Mand peger på computerskærm

Kapitalforeningen Nykredit Alpha samarbejder med Nykredit koncernen.

Medlemmernes indskud investeres i værdipapirer i overensstemmelse med de investeringsrammer, der er gældende for de enkelte afdelinger.

Daglig ledelse

Kapitalforeningen har en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsens primære opgave er at sikre, at foreningen drives forsvarligt og i tråd med vedtægterne, som er godkendt af Finanstilsynet. Den daglige ledelse varetages af et investeringsforvaltningsselskab. 
Enhver, der køber investeringsbeviser i en af kapitalforeningens afdelinger, og lader beviserne notere på navn senest 4 uger før foreningens generalforsamling, er stemmeberettiget på generalforsamlingen.

Bestyrelse

 
Tine Roed Formand, Direktør, cand.jur.
Kim Høibye Advokat/Partner i Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab
Mads Jensen MBA, CFA
Jeanette Kiirdal Madsen Direktør

Direktionen

 
Direktør Erling Skorstad og Tage Fabrin-Brasted
Porteføljeforvalter Nykredit Asset Management
Investeringsforvaltningsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotselskab BNYM (The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch)

Revision

EY, Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 36
2000 Frederiksberg C

 

Foreningens adresse

Kapitalforeningen Nykredit Alpha
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
CVR nr.: 30 82 15 56
Kalvebod Brygge 1-3
1780  København V