Kom godt videre

Investeringsbeviser købt for pensionsmidler

Afkastet på en kapitalpension, ratepension, aldersopsparing, selvpension eller livslang pension beskattes ens – uanset hvilken værdipapirtype der investeres i.

Skat for midler i virksomhedsordningen

Hvis du som selvstændig erhvervsdrivende anvender virksomhedsordningen, skal du være opmærksom på, hvordan du beskattes.

Skat for selskaber

Ved beskatning af investering i midler fra selskaber, skelnes der skattemæssigt mellem 3 typer af afdelinger.