Akkumulerende investeringsbeviser (investeringsselskaber)

Akkumulerende investeringsbeviser købt for frie midler.

Det fælles kendetegn for akkumulerende investeringsbeviser (investeringsselskaber) er, at de ikke udlodder udbytte løbende, men at afkastet i stedet akkumuleres og indregnes i kursen. 

Avance eller tab – hvad enten det er fremkommet ved salg eller blot kursudvikling i den tid, du har ejet investeringsbeviset – beskattes årligt efter lagerprincippet. Avancer og tab beskattes eller fradrages i kapitalindkomsten. Det indebærer en beskatning på mellem ca. 26% og ca. 42% - afhængigt af den øvrige kapitalindkomst og personlige indkomst.

Siden 2010 er køb indberettet automatisk til SKAT. Avance og tab beregnes derfor automatisk af SKAT, hvis købet har fundet sted i 2010 eller senere. For en god ordens skyld bør du kontrollere, at oplysningerne på din årsopgørelse er korrekte.

Investeringsbeviser

 • MMI Globale - Harding Loevner akk.
 • Nykredit Invest Balance (Defensiv, Moderat, Offensiv)
 • KOBRA
 • MIRA
 • Nykredit Invest Taktisk Allokering
 • MMI Nye Aktiemarkeder - Sand akk.
 • Nye Obl.mark - Investec akk.
 • Nykredit Invest Danske aktier akk.
 • Nykredit Invest Lange obligationer akk.
 • Nykredit Invest Korte obligationer akk.
 • Nykredit Invest Kred.obl. akk.

Kom godt videre

Investeringsbeviser med minimumsbeskatning

Det fælles kendetegn for investeringsbeviser med minimumsbeskatning er, at de mindst en gang om året udlodder udbytte, der beskattes hos ejeren af investeringsbeviset.

Selvangivelse – Lagerbeskattede investeringsbeviser

Avance eller tab - hvad enten det er fremkommet ved salg eller blot kursudvikling i den tid, du har ejet investeringsbeviset - beskattes hvert år efter lagerprincippet.
Investering | 18 min

Sådan vil sommerens volatile markeder påvirke efteråret

De økonomiske markeder har henover sommeren været mere volatile end normalt. Samtidig har en række skelsættende politiske begivenheder givet yderligere udsving. I denne udgave af Investor Insights er vi trukket i arbejdstøjet igen, og chefstrateg hos Nykredit, Klaus Dalsgaard, giver sin analyse af, hvordan sommerens begivenheder vil påvirke de kommende måneder.