EVIRA

Morningstar

Ikke ratet

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
EVIRA
Investerings-strategi
Investeringsstrategien i afdelingen søger at udnytte diverse renteforskelle mellem kreditobligationer og renteafdækningsinstrumenter. Samtidig søges renterisikoen på obligationsbeholdningen nedbragt, så afkastudviklingen alene påvirkes af udviklingen i renteniveauet i begrænset omfang. For at opnå et attraktivt afkast anvendes gearing, hvor der investeres for lånte midler eller via afledte finansielle instrumenter. Afdelingen vil valutakurssikre positioner i andre valutaer end danske kroner og euro.
ISIN
DK0060816577
Benchmark fordeling
100% Øvrige
Indre værdi
117,18 DKK (2. juni 2023)
Rådgivere
Not Disclosed - Nykredit Asset Management

Afkast

Indre værdi
117,18
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
**2023: År til dato
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,25 - -
1 uge 0,03 - -
1 måned 1,51 1,76 -
3 måneder -0,20 -1,00 -
6 måneder 6,19 6,59 -
År til dato 5,13 4,31 -
1 år 1,02 4,60 -
3 år p.a. 5,58 9,75 -
5 år p.a. 4,05 6,17 -
10 år p.a. - - -

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Informationer omkring fordeling er ikke tilgængelige for denne fond

Beholdning

Der er ingen beholdningsinformationer for denne fond.

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
Transaktionsomkostninger {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Prospekt
Vedtægter
Central information
Priips historiske afkast
SFDR-rapport
Bæredygtighedsrelateret information
Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060816577
Startdato 7. september 2017
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende nej
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Not Disclosed - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde Europa
Benchmark -
Dagens tal
Indre værdi -
Formue 117,18 2. juni 2023
131,77 6. juli 2021, 15:45
128,26 6. juli 2021, 15:45
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
1,15 5,70 4,02 - -
Volatilitet
23,18 15,83 19,12 - -
Sharpe Ratio
0,10 0,42 0,31 - -
Tracking Error
- - - - -
Information Ratio
- - - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste