EVIRA

Morningstar

Ikke ratet

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
EVIRA
Investerings-strategi
Investeringsstrategien i afdelingen søger at udnytte diverse renteforskelle mellem kreditobligationer og renteafdækningsinstrumenter. Samtidig søges renterisikoen på obligationsbeholdningen nedbragt, så afkastudviklingen alene påvirkes af udviklingen i renteniveauet i begrænset omfang. For at opnå et attraktivt afkast anvendes gearing, hvor der investeres for lånte midler eller via afledte finansielle instrumenter. Afdelingen vil valutakurssikre positioner i andre valutaer end danske kroner og euro.
ISIN
DK0060816577
Benchmark fordeling
100% Øvrige
Indre værdi
131,38 DKK (21. oktober 2021)
Rådgivere
Not Disclosed - Nykredit Asset Management
ÅOP
3,33

Afkast

Indre værdi
131,38
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
**2021: År til dato
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,09 - -
1 uge 0,48 - -
1 måned -0,88 0,59 -
3 måneder 0,93 1,79 -
6 måneder 2,58 3,89 -
År til dato 6,37 9,77 -
1 år 13,90 16,66 -
3 år p.a. 11,73 11,38 -
5 år p.a. - - -
10 år p.a. - - -

Fordeling

Informationer omkring fordeling er ikke tilgængelige for denne fond

Beholdning

Der er ingen beholdningsinformationer for denne fond.

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060816577
Startdato 7. september 2017
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende nej
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Not Disclosed - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde Europa
Benchmark -
Dagens tal
Indre værdi -
Formue 131,38 21. oktober 2021
131,77 6. juli 2021, 15:45
128,26 6. juli 2021, 15:45
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
19,57 10,76 - - -
Volatilitet
7,10 19,21 - - -
Sharpe Ratio
2,61 0,66 - - -
Tracking Error
- - - - -
Information Ratio
- - - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste