EVIRA

Morningstar

Ikke ratet

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
EVIRA
Investerings-strategi
Investeringsstrategien i afdelingen søger at udnytte diverse renteforskelle mellem kreditobligationer og renteafdækningsinstrumenter. Samtidig søges renterisikoen på obligationsbeholdningen nedbragt, så afkastudviklingen alene påvirkes af udviklingen i renteniveauet i begrænset omfang. For at opnå et attraktivt afkast anvendes gearing, hvor der investeres for lånte midler eller via afledte finansielle instrumenter. Afdelingen vil valutakurssikre positioner i andre valutaer end danske kroner og euro.
ISIN
DK0060816577
Benchmark fordeling
100% Øvrige
Indre værdi
109,4 DKK (7. august 2020)
Rådgivere
Not Disclosed - Nykredit Asset Management
ÅOP
3,96

Afkast

Indre værdi
109,40
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
**2020: År til dato
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,28 - -
1 uge 2,61 - -
1 måned 4,21 3,63 -
3 måneder 15,07 13,65 -
6 måneder -5,85 -5,75 -
År til dato -5,25 -6,26 -
1 år 4,89 4,75 -
3 år p.a. - - -
5 år p.a. - - -
10 år p.a. - - -

Fordeling

Informationer omkring fordeling er ikke tilgængelige for denne fond

Beholdning

Der er ingen beholdningsinformationer for denne fond.

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060816577
Startdato 7. september 2017
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende nej
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Not Disclosed - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde Europa
Benchmark -
Dagens tal
Indre værdi 108,00 4. august 2020, 15:45
Formue 109,4 7. august 2020
109,46 4. august 2020, 15:45
106,54 4. august 2020, 15:45
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-0,32 - - - -
Volatilitet
28,66 - - - -
Sharpe Ratio
0,15 - - - -
Tracking Error
- - - - -
Information Ratio
- - - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste