Værdipapirfonden NPA

Mand med tablet og kaffe

Værdipapirfonden NPA forvaltes af Nykredit Portefølje Administration A/S, som samarbejder med Nykredit koncernen.

Investorernes indskud investeres i værdipapirer i overensstemmelse med de investeringsrammer, der er gældende for de enkelte afdelinger i henhold til fondsbestemmelserne.

Daglig ledelse

Værdipapirfonden forvaltes af Nykredit Portefølje Administration A/S, og det er samtidig Nykredit Portefølje Administration A/S’ bestyrelse, der sikrer, at fonden drives forsvarligt og i tråd med fondsbestemmelserne, som er godkendt af Finanstilsynet.

 

Bestyrelse

Peter Kjærgaard Formand, Vicedirektør
Ellen Als Program Director, DTU
Kenneth Hedegaard Vicedirektør, Nykredit Realkredit A/S
Dan Sørensen Bankdirektør, Nykredit Bank A/S

Direktionen

Direktør Erling Skorstad og Tage Fabrin-Brasted
Porteføljeforvalter Nykredit Asset Management
Investeringsforvaltningsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotselskab BNYM (The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch)

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Álle 36,
2000 Frederiksberg

Foreningsens adresse

Værdipapirfonden NPA
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
CVR nr.: 16 63 76 02
Kalvebod Brygge 1-3
1780  København V