Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Multi Manager Invest er en investeringsforening, der giver dig adgang til de bedste internationale kapitalforvaltere.

I Nykredit Invest har vi erkendt, at vi ikke mestrer alle investeringsdiscipliner til perfektion. Derfor samarbejder vi med en række uafhængige kapitalforvaltere, som vi mener, er de bedste på deres område – og tilbyder disse investeringsprodukter via Multi Manager Invest.

Hvad lægger vi vægt på, når vi vælger kapitalforvaltere?

Nykredit har oprettet en afdeling – Manager Selection – som udelukkende har til opgave at udvælge de rette kapitalforvaltere.
Der er tale om en omfattende og struktureret proces, hvor en lang række internationale kandidater bliver analyseret med fokus på afkast, risikostyring og investeringsstil.

Foreningen Multi Manager Invest

Multi Manager Invest er en investeringsforening, der er ejet af medlemmerne, og som samarbejder med Nykredit koncernen. Medlemmernes indskud investeres i værdipapirer i overensstemmelse med de investeringsrammer, der er gældende for de enkelte afdelinger.

Daglig ledelse

Foreningen har en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsens primære opgave er at sikre, at foreningen drives forsvarligt og i tråd med vedtægterne, som er godkendt af Finanstilsynet. Den daglige ledelse varetages af et investeringsforvaltningsselskab.
Enhver, der køber investeringsbeviser i én af afdelinger i Multi Manager Invest, og lader beviserne notere på navn senest 4 uger før foreningens generalforsamling, er stemmeberettiget på generalforsamlingen.

Om Investeringsforeningen Multi Manager Invest
Produkter i Investeringsforeningen Multi Manager Invest
Organisation

Bestyrelse

 

 

Tine Roed

Formand
Direktør, cand.jur.

Kim Høibye

Advokat/Partner i Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab

Mads Jensen

MBA, CFA

Jeanette Kiirdal Madsen

Direktør

Direktionen

 
Direktør Erling Skorstad og Tage Fabrin-Brasted
Porteføljeforvalter
  • Harding Loevner
  • Hardin Loevner LP
  • Harris Associates LP
  • Sands Capital Investment Management, LLC
  • Sparinvest S.A.
Investeringsforvaltningsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotselskab BNYM (The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch)


Revision

EY, Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 36
2000 Frederiksberg C
 

Foreningens adresse

Investeringsforeningen Multi Manager Invest
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
CVR nr.: 29 13 86 13
Kalvebod Brygge 1-3
1780  København V