Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Multi Manager Invest er en investeringsforening, der giver dig adgang til de bedste internationale kapitalforvaltere.

I Nykredit Invest har vi erkendt, at vi ikke mestrer alle investeringsdiscipliner til perfektion. Derfor samarbejder vi med en række uafhængige kapitalforvaltere, som vi mener, er de bedste på deres område – og tilbyder disse investeringsprodukter via Multi Manager Invest.

Hvad lægger vi vægt på, når vi vælger kapitalforvaltere?

Nykredit har oprettet en afdeling – Manager Selection – som udelukkende har til opgave at udvælge de rette kapitalforvaltere.
Der er tale om en omfattende og struktureret proces, hvor en lang række internationale kandidater bliver analyseret med fokus på afkast, risikostyring og investeringsstil.

Foreningen Multi Manager Invest

Multi Manager Invest er en investeringsforening, der er ejet af medlemmerne, og som samarbejder med Nykredit koncernen. Medlemmernes indskud investeres i værdipapirer i overensstemmelse med de investeringsrammer, der er gældende for de enkelte afdelinger.

Daglig ledelse

Foreningen har en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsens primære opgave er at sikre, at foreningen drives forsvarligt og i tråd med vedtægterne, som er godkendt af Finanstilsynet. Den daglige ledelse varetages af et investeringsforvaltningsselskab.
Enhver, der køber investeringsbeviser i én af afdelinger i Multi Manager Invest, og lader beviserne notere på navn senest 4 uger før foreningens generalforsamling, er stemmeberettiget på generalforsamlingen.

Bestyrelse

 

 

Tine Roed

 

Formand
Direktør, DI Organisationen for erhvervslivet

Kim Høibye

 

Advokat/Partner i Advokatfirmaet NJORD Lawfirm

Mads Jensen

 

MBA, CFA

Erik Højberg Nielsen

 

Direktør

Direktionen

 
Direktør Martin Udbye Madsen og Tage Fabrin-Brasted
Investeringsrådgiver
  • BlackRock - London, Lazard
  • Nykredit Bank A/S (Nykredit Asset Management)
  • Harding Loevner
  • Investec Asset Management Limited
  • Wells Capital Management Incorporated
  • Standard Life Investments Limited
  • Pembroke Management
  • MFS
Investeringsforvaltningsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotselskab Nykredit Bank A/S


Revision

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg C
 

Foreningens adresse

Investeringsforeningen Multi Manager Invest
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
CVR nr.: 29 13 86 13
Kalvebod Brygge 1-3
1780  København V