Globale Aktier

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Globale Aktier (MMIGA)
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i et bredt udsnit af selskaber globalt, herunder i ”nye markeder” med stor spredning på lande og sektorer. Harding Loevner, som er rådgiver for afdelingen, har en robust, struktureret og veldokumenteret investeringsproces, hvor de udvælger 35-75 selskaber. I udvælgelsen fokuserer de på at finde selskaber af høj kvalitet (med lav gæld), som samtidig har stort vækstpotentiale. Afdelingen er velegnet, hvis din investeringshorisont er lang.
ISIN
DK0060447274
Benchmark fordeling
100% Aktier
Indre værdi
139,06 DKK (27. september 2022)
Rådgivere
Ferrill Roll - Harding Loevner
Peter Baughan - Harding Loevner
ÅOP
1,3

Afkast

Indre værdi
139,06
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
**2022: År til dato
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,06 - -0,72
1 uge -1,14 - -2,99
1 måned -9,18 -6,05 -7,23
3 måneder 0,47 -1,06 0,38
6 måneder -13,72 -9,13 -9,17
År til dato -22,58 -6,68 -11,30
1 år -19,51 -6,21 -5,25
3 år p.a. 6,69 -2,22 8,42
5 år p.a. 7,84 -2,12 9,10
10 år p.a. - - -

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Opdateret 31. august 2022
* Benchmark: MSCI ACWI NR USD
Opdateret 31. august 2022
* Benchmark: MSCI ACWI NR USD
Opdateret 31. august 2022
* Benchmark: MSCI ACWI NR USD

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. august 2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
26. januar 2022 30,4 DKK 100,00 DKK
26. januar 2021 19,2 DKK 100,00 DKK
28. januar 2020 7,8 DKK 100,00 DKK
28. januar 2019 10,7 DKK 100,00 DKK
29. januar 2018 13,2 DKK 100,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060447274
Startdato 13. november 2012
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Ferrill Roll - Harding Loevner
Peter Baughan - Harding Loevner
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Aktier
Investeringsområde Verden
Benchmark MSCI ACWI NR USD
Dagens tal
Indre værdi 139,06 27. september 2022, 16:11
Formue 139,06 27. september 2022
186,16 25. maj 2021, 16:28
185,42 25. maj 2021, 16:28
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-17,10 9,14 9,24 - -
Volatilitet
19,82 17,70 15,96 - -
Sharpe Ratio
-0,83 0,60 0,66 - -
Tracking Error
6,48 6,52 5,32 - -
Information Ratio
-2,08 -0,32 -0,25 - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste