Skal du vælge enkeltaktier eller aktiefonde?

Far med barn på skuldrene

Enkeltaktier eller i aktiefonde? Nykredits formueekspert, Jeanette Kølbek, giver her et overblik over fordele og ulemper ved de to typer investeringer.

Noget af det første, man skal forholde sig til, når man kaster sig ud i at investere i værdipapirer, er, om man skal købe enkelte aktier, eller om man skal vælge en aktiefond, hvor man investerer i en række forskellige virksomheder på én gang. Nykredits formueekspert, Jeanette Kølbek, fortæller her om fordele og ulemper ved de to investeringstyper – men generelt lyder hendes anbefaling, at man vælger den gyldne mellemvej.

“Jeg råder generelt til, at man vælger den gyldne mellemvej. Det kan man gøre ved først og fremmest at skabe en kerne af gode, solide fonde, og så supplere med nogle enkeltaktier, man synes er i en spændende sektor, eller som man ser en særlig fremtid i, siger Jeanette Kølbek.

Er du usikker på, hvilken type investering, der er den rette for dig, bør du tage en snak med din rådgiver, så I sammen kan fastlægge din risikoprofil og en investeringsstrategi.

Aktiefonde

 
Fordele  Ulemper 

Spredning er redning

En af de absolut største fordele ved at investere via fonde, er den risikospredning, du opnår, når du investerer i flere virksomheder. Din formue bliver dermed mindre følsom overfor negative nyheder i et enkelt selskab, branche eller markeder. Hvor meget risikospredning du får, afhænger naturligvis af, om du vælger en fond med et snæver fokus eller om du vælger en fond, der investerer i virksomheder på tværs af forskellige brancher og geografiske områder.

Ingen vilde, hurtige afkast

Selvom fonde kan stige meget i et gunstigt marked, vil det sjældent kunne måle sig med de enkeltaktier, der tager himmelflugten pga. eksempelvis lancering af et nyt produkt eller en ny udvikling i markedet, som du ind imellem kan opleve det i fx nyere tech-virksomheder.

Tidsbesparende

Det er meget få private investorer, der har tid og lyst til på dagligt basis at holde øje med markederne og agere derefter. Med aktive fonde ved du, at professionelle investorer tager sig af din formue, og med passive fonde får du muligheden for at følge eksempelvis et aktieindeks inden for et bestemt marked og samtidig sprede din risiko.

Højere omkostninger

Som udgangspunkt vil fonde have højere omkostninger, end når du investerer i enkeltaktier.  Årsagen er, at der er omkostninger forbundet med forvaltning af fondene, hvad end de er aktive eller passive fonde.

 

Adgang til flere aktivklasser

Ved at investere i fonde kan du få adgang til investeringer, der ikke er tilgængelige i form af enkeltaktier. Det gælder eksempelvis alternative investeringer som infrastruktur, ejendomsmarkedet og virksomheder, der ikke er børsnoterede. Det kan være med til at sikre et positivt afkast, selv når aktiemarkederne går i rødt.

Begrænset salg og køb ved massive markedsudsving

Ved ekstreme markedsudsving kan du kortvarigt komme ud for, at du ikke kan sælge eller købe beviser i fonden. Fonden har nemlig pligt til beskytte sine investorer ved at lukke for køb og salg, hvis kurserne bevæger sig så kraftigt, at det er svært at opgøre en retvisende indre værdi (kurs). Når denne kan opgøres korrekt, åbnes der for handel igen.”

Enkeltaktier

 
Fordele  Ulemper 

Mulighed for højere afkast 

Det mest tillokkende ved at investere i enkeltaktier er nok drømmen om at ramme den helt rigtige aktie, lige inden den stiger med mange procent. Dette er dog mere end almindeligt svært og sker uhyre sjældent. Men lykkes det, kan afkastet overgå mange andre typer investeringer - og i teorien kan aktier stige ubegrænset.

Mere risikabelt 

Den absolut største ulempe ved enkeltaktier er den markant højere risiko, du tager, fordi din formue vil være afhængig af nogle få selskabers resultater, der nemt kan påvirkes af udefrakommende faktorer. Putter du alle æg i en kurv, skal du være indstillet på, at værdien af dine investeringer kan svinge meget.

Lavere omkostninger 

Dine omkostninger ved handel med enkeltaktier vil som udgangspunkt være begrænset til kurtage og opbevaringsomkostninger, hvis du har nogle udenlandske aktier. Omkostningerne vil typisk være lavere end de faste omkostninger ved fonde. Dog kommer det an på, hvor ofte man handler. Kurtage kan hurtigt æde et afkast op, hvis man handler ofte for mindre beløb.

 

Uoverskueligt og tidskrævende 

Meget få private investorer har tid til at pleje deres investeringer på dagligt basis, og du vil sjældent have adgang til lige så mange informationer, som de professionelle har. Stigninger og fald kan påvirke dig psykisk, hvis du er tungt investeret i enkeltaktier, og det får ofte mange til at tage forhastede og dårlige investeringsbeslutninger, når markederne svinger – særligt i den nedadgående retning.

Giver indblik og erfaring 

Når du investerer i enkeltaktier, mærker du aktiemarkedets dynamikker på egen krop, og du lærer sandsynligvis også mere om de virksomheder, du investerer i, afhængigt af den tid, du kaster ind i projektet. Samtidig giver enkeltaktier dig mulighed for at støtte en specifik virksomhed, som måske arbejder med et felt, du interesserer dig for eller tror på. Du får med andre ord en mere personlig relation til din investering.  

 

Du er (måske) dårligere til at investere, end du selv tror 

Rigtig mange private investorer tror, de er bedre til at investere, end tallene rent faktisk viser, at de er. Man ramte måske den helt rigtige aktie på ét tidspunkt, men til gengæld ramte man tre andre helt forkert. Investerer du alene i enkeltaktier, er det over tid meget svært at ramme så mange gode aktier på det rigtige tidspunkt, at du kan slå det brede aktiemarked.

Skatten varierer også

Beskatning af afkastet fra de forskellige typer af investeringer er forskellig.  

For enkeltaktier gælder det, at både det årlige udbytte og din eventuelle gevinst på salgstidspunktet beskattes som aktieindkomst. Når du investerer i fonde, afhænger beskatningen af den enkelte fond, og vil ske som enten kapitalindkomst eller aktieindkomst. Nogle fonde lagerbeskattes, dvs. at man beskattes løbende af gevinster, mens andre har realisationsskat, hvor man først betaler skat, når man modtager udbytte eller sælger.

Investerer du via en pensionsopsparing eller aktiesparekonto, behøver du slet ikke at tænke på de forskellige skatteregler. Her bliver du altid lagerbeskattet, uanset hvad du investerer i. Fordelen er her, at man ikke skubber en snebold af skat foran sig. 

Læs mere om beskatning af afkast her

Få nyheder fra Investor Insights direkte i din mailbokstilmeld dig nyhedsbrev fra Nykredit Invest her.

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Jeanette Kølbek

Jeanette Kølbek

Formueekspert

Jeanette er ekspert i privatøkonomi og forbrugertrends inden for opsparing, pension og investering. Hun navigerer danskerne sikkert gennem det privatøkonomiske landskab, så de ved at optimere deres formue kan opnå finansiel tryghed gennem hele livet.

Relaterede Artikler

Investeringsmarkeder | 2 min

ECB holder renten uændret – men forventes at lempe i juni

Den europæiske centralbank holdt helt som ventet renten uændret på torsdagens møde. Forventningen er fortsat, at ECB vil sænke renten i juni, mens prognosen for amerikansk rentenedsættelse skubbes fra juni til slut juli.
Investeringsmarkeder | 2 min

USA: Forventning om stort fald i jobvæksten fortoner sig

Den amerikanske jobvækst overrasker igen positivt. Dagens tal er dog ikke nødvendigvis en hovedpine for den amerikanske centralbank, som i højere grad har fokus på inflation.
Investeringsmarkeder | 4 min

Det spørger investorerne om lige nu

Hvad sker der med aktierne, hvis der udbryder storkrig? Vil Nykredits investeringsprodukter investere i våbenaktier? Vores eksperter svarer på de tre mest stillede spørgsmål fra kunderne om investering lige nu.