Globale Fokusaktier Akk KL

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Globale Fokusaktier Akk KL (NYIGFA)
Investerings-strategi
Globale Fokusaktier er en fokuseret global aktieafdeling. Vi investerer typisk i 25-50 aktier, og vi vurderer nøje afkastpotentialet og risikoen i de enkelte selskaber ud fra en model, vi selv har udviklet. Modellen gør det muligt at se ”DNA profilen” for selskaberne baseret på udvalgte parametre, og modellen gør os i stand til at have en systematisk tilgang til hver aktie-case. Vi har stort fokus på at have en løbende dialog med de selskaber, vi investerer i.
ISIN
DK0060038347
Benchmark fordeling
100% Aktier
Indre værdi
352,64 DKK (6. februar 2023)
Rådgivere
Morten Gregersen - Nykredit Asset Management
Anders Rytter Bockhahn - Nykredit Asset Management
Christian Neble Hansen - Nykredit Asset Management

Afkast

Indre værdi
352,64
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: MSCI ACWI NR DKK
*Benchmark: MSCI ACWI NR DKK
**2023: År til dato
*Benchmark: MSCI ACWI NR DKK
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,22 - -0,08
1 uge 1,81 - 0,90
1 måned 4,70 -0,26 5,54
3 måneder 5,41 3,84 3,69
6 måneder -1,02 2,39 -3,41
År til dato 6,09 1,13 6,74
1 år 1,36 6,75 -1,86
3 år p.a. 8,84 3,26 7,66
5 år p.a. - - -
10 år p.a. - - -

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Opdateret 31. december 2022
* Benchmark: MSCI ACWI NR DKK
Opdateret 31. december 2022
* Benchmark: MSCI ACWI NR DKK
Opdateret 31. december 2022
* Benchmark: MSCI ACWI NR DKK

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. december 2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
Transaktionsomkostninger {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Prospekt
Vedtægter
Central information
Priips historiske afkast
SFDR-rapport
Bæredygtighedsrelateret information
Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060038347
Startdato 8. maj 2006
Stykstørrelse -
Børsnoteret ja
Udlodende nej
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Morten Gregersen - Nykredit Asset Management
Anders Rytter Bockhahn - Nykredit Asset Management
Christian Neble Hansen - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Aktier
Investeringsområde Verden
Benchmark MSCI ACWI NR DKK
Dagens tal
Indre værdi 352,64 6. februar 2023, 16:10
Formue 352,64 6. februar 2023
317,29 25. maj 2021, 16:28
315,71 25. maj 2021, 16:28
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-1,34 9,92 - - -
Volatilitet
20,33 18,10 - - -
Sharpe Ratio
0,01 0,62 - - -
Tracking Error
5,10 4,32 - - -
Information Ratio
0,71 0,58 - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste