Engros Lange Obligationer

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Engros Lange Obligationer
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i lange og mellemlange stats- og realkreditobligationer udstedt i danske kroner. Vi tilstræber en investeringsstrategi med fokus på afkastoptimering, men også forholdsvis lav risiko. Vores mål er at opnå et afkast, der overstiger markedsafkastet på danske statsobligationer. Afdelingen er målrettet den risikotolerante investor. På grund af mulige kursudsving er det vigtigt, at din investeringshorisont er mellemlang eller lang, så du ikke bliver tvunget til at sælge på et ugunstigt tidspunkt.
ISIN
DK0060773901
Benchmark fordeling
100% Obligationer
Indre værdi
757,91 DKK (30. marts 2023)
Rådgivere
Henrik Jørgensen - Nykredit Asset Management
Nikolai Rasmussen - Nykredit Asset Management

Afkast

Indre værdi
757,91
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: 50% Nordea MTG Mortgage CM 5Y og 50% Nordea CM 7Y GOV
**2023: År til dato
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,01 - -0,09
1 uge -0,27 - 0,44
1 måned 1,15 2,29 1,49
3 måneder 0,86 2,03 1,24
6 måneder 6,70 8,32 -0,34
År til dato 0,88 0,85 1,43
1 år -10,13 -1,69 -7,72
3 år p.a. -4,30 0,68 -4,64
5 år p.a. -2,20 -0,19 -2,09
10 år p.a. 0,74 0,53 -0,23

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Opdateret 30. november 2022
Opdateret 30. november 2022

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 30. november 2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
Transaktionsomkostninger {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Prospekt
Vedtægter
Central information
Priips historiske afkast
SFDR-rapport
Bæredygtighedsrelateret information
Dato Udbytte Stykstørrelse
7. februar 2023 34 DKK 1.000,00 DKK
25. januar 2022 5 DKK 1.000,00 DKK
25. januar 2021 9 DKK 1.000,00 DKK
27. januar 2020 29 DKK 1.000,00 DKK
25. januar 2019 20 DKK 1.000,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060773901
Startdato 1. juli 2004
Stykstørrelse 1.000,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Henrik Jørgensen - Nykredit Asset Management
Nikolai Rasmussen - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde Danmark
Benchmark 50% Nordea MTG Mortgage CM 5Y og 50% Nordea CM 7Y GOV
Dagens tal
Indre værdi -
Formue 757,91 30. marts 2023
-
-
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-10,68 -6,24 -2,02 0,70 2,59
Volatilitet
12,42 8,46 6,86 5,26 -
Sharpe Ratio
-0,90 -0,72 -0,23 0,19 -
Tracking Error
11,41 6,85 5,38 3,92 3,39
Information Ratio
-0,22 0,00 0,04 0,27 0,27

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste