Engros Lange Obligationer

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Engros Lange Obligationer
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i lange og mellemlange stats- og realkreditobligationer udstedt i danske kroner. Vi tilstræber en investeringsstrategi med fokus på afkastoptimering, men også forholdsvis lav risiko. Vores mål er at opnå et afkast, der overstiger markedsafkastet på danske statsobligationer. Afdelingen er målrettet den risikotolerante investor. På grund af mulige kursudsving er det vigtigt, at din investeringshorisont er mellemlang eller lang, så du ikke bliver tvunget til at sælge på et ugunstigt tidspunkt.
ISIN
DK0060773901
Benchmark fordeling
100% Obligationer
Indre værdi
989,1 DKK (15. august 2019)
Rådgivere
Henrik Jørgensen - Nykredit Asset Management
Nikolai Rasmussen - Nykredit Asset Management
ÅOP
0,19

Afkast

Indre værdi
989,10
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: 50% Nordea MTG Mortgage CM 5Y og 50% Nordea CM 7Y GOV
**2019: År til dato
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,06 - 0,24
1 uge 0,24 - 0,75
1 måned 1,24 0,91 2,48
3 måneder 2,29 0,73 3,51
6 måneder 3,90 1,08 4,96
År til dato 5,54 1,98 6,20
1 år 5,59 1,70 6,57
3 år p.a. 4,22 1,90 2,62
5 år p.a. 4,13 1,48 2,70
10 år p.a. 5,10 1,25 3,68

Fordeling

Opdateret 30. april 2019
Opdateret 30. april 2019

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 30. april 2019

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
25. januar 2019 20 DKK 10.000,00 DKK
26. januar 2018 58 DKK 10.000,00 DKK
26. januar 2017 47 DKK 10.000,00 DKK
15. april 2016 76 DKK 10.000,00 DKK
15. april 2015 32 DKK 10.000,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060773901
Startdato 1. juli 2004
Stykstørrelse 10.000,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Henrik Jørgensen - Nykredit Asset Management
Nikolai Rasmussen - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde Danmark
Benchmark 50% Nordea MTG Mortgage CM 5Y og 50% Nordea CM 7Y GOV
Dagens tal
Indre værdi -
Formue 989,1 15. august 2019
-
-
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
5,15 4,17 4,07 5,06 4,87
Volatilitet
1,75 2,44 2,46 3,11 -
Sharpe Ratio
3,11 1,84 1,75 1,55 -
Tracking Error
1,44 1,46 1,50 1,44 1,59
Information Ratio
-0,21 1,44 1,04 1,08 0,56

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste