Engros Global Opportunities

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Engros Global Opportunities
Investerings-strategi
Afdelingen investerer globalt i primært børsnoterede aktier. Investeringer foretages i værdipapirer handlet på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller full member eller associate member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Endvidere kan afdelingen investere i værdipapirer handlet på et andet reguleret marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt.
ISIN
DK0060053817
Benchmark fordeling
100% Aktier
Indre værdi
120,37 DKK (27. september 2022)
Rådgivere
Nicolas Choumenkovitch - Wellington Management Company LLP
ÅOP
0,87

Afkast

Indre værdi
120,37
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
**2022: År til dato
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,26 - -0,72
1 uge -1,21 - -2,99
1 måned -7,84 -4,71 -7,23
3 måneder 2,00 0,47 0,38
6 måneder -8,70 -4,11 -9,17
År til dato -13,80 2,10 -11,30
1 år -11,27 2,03 -5,25
3 år p.a. 8,36 -0,55 8,42
5 år p.a. 8,39 -1,58 9,10
10 år p.a. 11,52 0,99 10,53

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Opdateret 31. august 2022
* Benchmark: MSCI ACWI NR USD
Opdateret 31. august 2022
* Benchmark: MSCI ACWI NR USD
Opdateret 31. august 2022
* Benchmark: MSCI ACWI NR USD

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. august 2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
25. januar 2022 39,6 DKK 10.000,00 DKK
25. januar 2021 14,8 DKK 10.000,00 DKK
27. januar 2020 8,9 DKK 10.000,00 DKK
25. januar 2019 3,5 DKK 10.000,00 DKK
26. januar 2018 11,7 DKK 10.000,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060053817
Startdato 18. december 2006
Stykstørrelse 10.000,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Nicolas Choumenkovitch - Wellington Management Company LLP
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Aktier
Investeringsområde Verden
Benchmark MSCI ACWI NR USD
Dagens tal
Indre værdi 120,37 27. september 2022, 16:11
Formue 120,37 27. september 2022
162,50 25. maj 2021, 16:28
162,02 25. maj 2021, 16:28
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-7,76 10,30 9,59 12,09 8,46
Volatilitet
15,45 16,17 15,39 13,49 -
Sharpe Ratio
-0,43 0,71 0,70 0,94 -
Tracking Error
3,20 3,76 3,61 3,77 3,92
Information Ratio
-1,73 -0,25 -0,27 0,24 0,30

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste