Engros EuroKredit

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Engros EuroKredit
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i investment grade-kreditobligationer primært udstedt i euro. Hovedparten af afdelingens formue placeres i en veldiversificeret portefølje af kreditobligationer med en kreditrating på A-BBB. Afdelingen investerer kun i begrænset omfang i obligationer med en kreditvurdering under BBB-. Afdelingen tilstræber en investeringsstrategi med fokus på afkastoptimering med middel risiko.
ISIN
DK0016044654
Benchmark fordeling
Indre værdi
Rådgivere
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management

Afkast

Indre værdi
-
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index
**2023: År til dato
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,28 - -0,35
1 uge 0,83 - 0,80
1 måned 2,02 -0,12 1,57
3 måneder 4,33 1,14 4,23
6 måneder -2,98 0,66 -3,18
År til dato 3,11 0,97 2,81
1 år -8,71 1,67 -9,06
3 år p.a. -3,60 0,44 -3,92
5 år p.a. -0,61 0,86 -1,06
10 år p.a. 1,92 1,16 1,27

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Opdateret 31. oktober 2022
Opdateret 31. oktober 2022

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. oktober 2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
Transaktionsomkostninger {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Prospekt
Vedtægter
Central information
Priips historiske afkast
SFDR-rapport
Bæredygtighedsrelateret information
Dato Udbytte Stykstørrelse
25. januar 2022 2 EUR 10.000,00 EUR
25. januar 2021 3 EUR 10.000,00 EUR
27. januar 2020 5,4 EUR 10.000,00 EUR
25. januar 2019 2,6 EUR 10.000,00 EUR
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0016044654
Startdato 25. februar 2000
Stykstørrelse 10.000,00 EUR
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta EUR
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde Europa
Benchmark ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index
Dagens tal
Indre værdi 102,11 6. februar 2023, 16:10
Formue -
116,96 25. maj 2021, 16:28
116,26 25. maj 2021, 16:28
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-10,40 -3,91 -0,80 1,85 2,84
Volatilitet
9,99 7,78 6,28 4,92 -
Sharpe Ratio
-1,10 -0,46 -0,06 0,44 -
Tracking Error
0,92 0,64 0,56 0,59 3,46
Information Ratio
0,75 0,46 0,71 1,06 0,08

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste