Bæredygtige Kreditobligationer

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Bæredygtige Kreditobligationer
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i investment grade-kreditobligationer primært udstedt i euro. Hovedparten af afdelingens formue placeres i en veldiversificeret portefølje af kreditobligationer med en kreditrating på A-BBB. Afdelingen investerer kun i begrænset omfang i obligationer med en kreditvurdering under BBB-. Afdelingen tilstræber en investeringsstrategi med fokus på afkastoptimering med middel risiko.
ISIN
DK0060709814
Benchmark fordeling
Indre værdi
924,91 DKK (17. august 2022)
Rådgivere
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
ÅOP
0,42

Afkast

Indre værdi
924,91
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: BofA Merrill Lynch A-BBB Euro Corporate Index
*Benchmark: BofA Merrill Lynch A-BBB Euro Corporate Index
**2022: År til dato
*Benchmark: BofA Merrill Lynch A-BBB Euro Corporate Index
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,77 - -0,03
1 uge -0,83 - -0,37
1 måned 2,41 -1,77 -5,07
3 måneder -0,49 0,36 -8,65
6 måneder -5,42 1,56 -10,44
År til dato -8,49 -0,33 -10,44
1 år -10,00 -0,37 -10,44
3 år p.a. -2,56 0,09 -3,61
5 år p.a. -0,04 0,57 -1,27
10 år p.a. - - -

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Svanemærket
Svanemærket

Når en investering er svanemærket, er det din garanti for, at investeringerne lever op til en lang række krav til bæredygtighed, der bliver kontrolleret af Miljømærkning Danmark. Det betyder bl.a., at der er særlige typer af virksomheder, man ikke må investere i – fx våben- og olieproducenter – og at mindst halvdelen af de virksomheder, som vi investerer i på dine vegne, skal være langt fremme på bæredygtighed set i forhold til deres konkurrenter.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

Fordeling

Opdateret 30. juni 2022
Opdateret 30. juni 2022

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 30. juni 2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
25. januar 2022 12 DKK 1.000,00 DKK
25. januar 2021 21 DKK 1.000,00 DKK
27. januar 2020 41 DKK 1.000,00 DKK
25. januar 2019 15 DKK 1.000,00 DKK
26. januar 2018 20 DKK 1.000,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060709814
Startdato 27. april 2016
Stykstørrelse 1.000,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde Europa
Benchmark BofA Merrill Lynch A-BBB Euro Corporate Index
Dagens tal
Indre værdi -
Formue 924,91 17. august 2022
-
-
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-9,04 -2,17 0,23 - -
Volatilitet
7,70 6,81 5,50 - -
Sharpe Ratio
-1,14 -0,23 0,14 - -
Tracking Error
- - - - -
Information Ratio
- - - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste